Bistveno in pomembno

Razumljiva informacija je tista, ki jo uporabnik ob dovolj dobrem poznavanju gospodarskega in poslovnega procesa razume brez težav. Ustrezna informacija je tista koristna informacija, ki pomaga poslovodstvu sprejeti, potrjevati ali popraviti njihove odločitve. Na ustreznost informacije vplivata vrsta in bistvenost informacije. Bistvenost informacije je odvisna od njene obsežnosti, ocenjene v posameznih okoliščinah. Bistvenost iste postavke je lahko za različne uporabnike različna. Informacija je zanesljiva, če je točna (ne vsebuje pomembnih napak in pristranskih stališč), popolna in pravočasna (ni zastarela). Primerljivost računovodskih informacij pa pomeni, da jih lahko zaradi enakosti uporabljenih metod primerjamo med obračunskimi obdobji in zaradi enotnosti zapisa z informacijami v drugih podjetjih. Zaradi primerljivosti informacij med obdobji morajo družbe sprejeti lastne računovodske usmeritve.

Celoten članek dostopen na portalu Računovodstvo od A do Ž.  Če še nimate dostopa, nam pišite in vam ga bomo dodelili. Dostop je v letu 2014 in 2015 za vse zainteresirane BREZPLAČEN. 

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco