Seminar: Bonitete in povračila stroškov v zvezi z delom

Bonitete in povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, potni stroški, odpravnine…)

Bonitete in povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, potni stroški, odpravnine…)

Včasih imamo dilemo, ali delavcu izplačati povračilo za prevoz na delo ali kilometrino. Kdaj delavcu pripada dnevnica? Kaj se zgodi, če mu je ne izplačamo? Na seminarju bomo obravnavali različne primere izplačil stroškov v zvezi z delom, pri katerih se v praksi pojavlja precej vprašanj, tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Pojasnili bomo, kdaj in kako izplačujemo povračila stroškov za prehrano med delom, prevoz na delo, dnevnice, kilometrino, terenski dodatek, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ipd., tako z delovno-pravnega kot tudi z davčnega vidika. Povedali pa bomo tudi, kakšne vrste bonitet poznamo, kako jih vrednotimo, kaj se ne šteje za boniteto ipd.

Program:
 
I. Povračila stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
 • pravne podlage za izplačevanje stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
 • višina povračil stroškov po delovnopravni zakonodaji,
 • neobdavčena višina povračil stroškov,
 • predstavitev vsebine Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
 • prehrana med delom,
 • prevoz na delo,
 • povračila stroškov na službenem potovanju,
 • predstavitev vsebine Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino,
 • način izpolnitve potnega naloga, obračuna potnih stroškov in evidence o uporabi službenih vozil (knjiga voženj),
 • ali lahko dobijo poslovodje in prokuristi izplačane neobdavčene potne stroške,
 • terenski dodatek,
 • nadomestilo za ločeno življenje,
 • jubilejna nagrada,
 • različne vrste odpravnin,
 • solidarnostna pomoč,
 • plačila vajencem, dijakom in študentov
II.  Bonitete
 • kaj je boniteta in kako se obdavči,
 • kaj se ne šteje za boniteto,
 • kdaj so bonitete davčno priznani odhodki,
 • uporaba osebnega vozila za privatne namene,
 • boniteta pri nastanitvi delavca,
 • posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne,
 • kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev,
 • izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete,
 • zavarovalne premije in podobna plačila,
 • darila, ki jih zagotovi delodajalec, 

 III.  Davčna praksa in praktični primeri

Komu je izobraževanje namenjeno:
 • tistim, ki v podjetjih in javnih zavodih obračunavajo stroške v zvezi z delom in bonitete,
 • računovodjem,
 • kadrovnikom in
 • vsem, ki jih tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu.
Pridobili boste informacije o:
 • pravnih podlagah ter višini izplačil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
 • obdavčitvi stroškov v zvezi z delom oz. meji in pogojih, ob izpolnitvi katerih so le-ti neobdavčeni,
 • pravilnem načinu izpolnjevanja potnih nalogov in obračunov potnih stroškov,
 • obračunavanju bonitet v praksi,
 • najpogostejših napakah na tem področju in
 • imeli možnost aktivne udeležbe in sodelovanja s postavljanjem vprašanj, ki vas težijo.
Predavateljica

Predavateljica

Predavateljica Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o., Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in s svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

Dodatne informacije

Datum izvedbe: 10. junij 2015

LOKACIJA: Sedež IPR, Stegne 21c, Ljubljana
TRAJANJE: od 9:00 – 13:30

Kotizacija in popusti
KOTIZACIJA : 100 €+ DDV

Kotizacija vključuje izvedbo programa, strokovno gradivo, osvežilne napitke in prigrizek med odmorom.

Popusti:
 • za člane Inštituta za poslovodno računovodstvo 30% popusta
 • za študente Visoke šole za računovodstvo 30% popusta
 • Člani Zbornice računovodskih servisov 10% popusta
 • Imetniki kartice Mozaik Podjetnih (OZS) 10% popusta
 • za člane zavod Z.I.D. 20% popusta
 • naročnik storitev podjetja Pronet Kranj 20% popusta
 • za vsako naslednjo prijavo iz istega podjetja upoštevamo 10% popust
Popusti se ne seštevajo. 

Odpoved: 3 dni pred izvedbo, drugače zaračunamo kotizacijo v celoti. Strošek seminarja se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA KOPER d.d.) pred seminarjem. Račun prejmete po izvedenem seminarju.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco