Kako s pomočjo poznavanja bilanc ugotoviti prevarantsko poročanje?

Delavnico branje in analiza bilanc I in II del je doslej obiskalo že preko 1000 (tisoč) udeležencev. Njihove ocene so zelo pozitivne. Postanite eden izmed njih in spoznajte prednosti, ki vam jih omogočajo znanja, ki jih boste pridobili.

Za sprejemanje pravilnih in čim manj tveganih poslovnih odločitev potrebujemo kvalitetne informacije. Potrebno pa je tudi  razumevanje, kakšna je vsebina izbranih podatkov, kaj nam le-ti sporočajo in kako jih pravilno uporabljati.

 

Cilj delavnice:  
Naučiti se, kako pridobiti vsebinsko čim bogatejše informacije iz javno dostopnih bilanc.

Vsebina delavnice:
* Opredelitev informacij, ki jih lahko razberemo iz bilance (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida)
 • Kako razumeti postavke bilance stanja in izkaza poslovnega izida in vrednotenje kategorij?
 • Kje v bilanci se lahko skriva izguba ali dobiček?
 • Kako presojati kapitalsko ustreznost podjetja?
 • Ali ima podjetje preveč kapitala, je možno njegovo izplačilo?
 • Ali ima podjetje premalo kapitala, je potrebna dokapitalizacija in koko jo izvedemo?
 • Ali je podjetje prezadolženo, insolventno, plačilno nesposobno ….?
 • Ali bilanca laže (kje in kako to ugotovimo)?
 • Ali je varno poslovanje z izbranim podjetjem?
 • Ugotovite kakšna je verjetnost da izterjate svoje terjatve?
 • Kako posluje konkurenca in zakaj?
 • Ali bi bilo vlaganje v izbrano podjetje dobra poslovna odločitev?
 • Kakšne novosti in spremembe lahko pričakujemo?
 • In drugo, za kar se dogovorimo na praktikumu (predlogi udeležencev)

Kako delamo
Na začetku delavnice prejmete bilance s prošnjo, da na njihovi podlagi odgovorite na vprašanja, ki so povezana z vsebino. Pri razmišljanju in oblikovanju odgovorov bosta sodelovala koordinatorja praktikuma. Pri branju posameznih kategorij (osnovna sredstva, zaloge, denar, kapital, prihodki, odhodki, dobiček itd.) bomo spoznali njihove vsebine in pridobili potrebna znanja za njihovo razumevanje in oceno vpliva obravnavane kategorije na odgovor na postavljeno vprašanje in tako ugotovili kje se skriva največ pasti za prevarantsko poročanje.
 
Poudarek je na praksi (pet ur branja bilanc)!

Predznanje računovodstva in ekonomska izobrazba nista pogoj uspešnega dela na delavnici. Potrebujete le dobro voljo in žepni računalnik, ki vam bo pomagal pri branju bilance.

Predavala vam bosta:

Darinka Kamenšek

mag. Darinka Kamenšek je državna notraja revizorka. Je tudi direktorica podjetja ABC revizija d.o.o. ter dekanja in predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo.

Details

Branko Mayr

Branko Mayr je doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec.

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco