Branko Mayr

dr. Branko Mayr

dr. Branko Mayr

Branko Mayr je doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec.

Je senior partner v revizijski družbi ITEO-ABECEDA, d.o.o., Ljubljana. Branko Mayr je sodeloval je pri organiziranju, saniranju, reorganiziranju številnih slovenskih podjetij. Vodil je ocenjevanje oziroma revidiranje več kot 250 podjetij med njimi Poslovni sistem Mercator, Metalna Maribor, Elektrokovina Maribor, Nafta Lendava, Slovenske železarne, HIT Nova Gorica itd. Dr. Branko Mayr je bil in je član številnih strokovnih komisij za področja računovodstva, nadzora, ekonomike, davkov in podobno. Prav tako je sodeloval in še sodeluje v nadzornih svetih nekaterih družb. Med drugim je član predsedstva Zveze ekonomistov Slovenije. Branko Mayr je avtor oziroma soavtor več kot 150 bibliografskih enot s strokovnega področja, ki ga pokriva (sanacija, poslovni načrti, ocenjevanje vrednosti, davki, revizija, računovodstvo itd.). Na specialističnem programu je bil nosilec predmetov »Ekonomika poslovanja« in »Davki v mednarodnem okolju«, poleg tega pa je bil vodja prvostopnega programa (dodiplomski program), predstojnik katedre za računovodstvo in član senata Visoke šole za podjetništvo.
Trenutno je izvoljen v naziv docenta za ekonomijo, računovodstvo in finance in je na dodiplomskem programu na Fakulteti za podjetništvo nosilec predmetov »Računovodstvo«, »Vrednotenje in prestrukturiranje podjetja« in »Davki v podjetju«.

Dr. Branko Mayr v medijih

Dr. Branko Mayr, forenzični računovodja: Vsaka kriza ...

Dr. Branko Mayr za Dnevnik: Forenzični računovodja o stopnji gospodarskega kriminala v Sloveniji.


Med računovodji se zamenjujejo generacije - Finance.si

»To se spreminja. V računovodstvu se v zadnjih letih zamenjujejo generacije, vse več računovodij je visoko izobraženih, predvsem diplomiranih ekonomistov,« opaža dekan visoke šole za računovodstvo (VŠR) Branko Mayr.


Stečaji v povprečju trajajo dve leti - Finance.si

Kot je na srečanju GV Založbe povedal Branko Mayr iz družbe ABC revizija, je pogosta slabost načrtov finančne reorganizacije v insolvenčnih postopkih, da se pri oceni najugodnejšega poplačila upnikov zanemarijo ...

Dr. Branko Mayr forenzični računovodja: Vsaka kriza ...

Dr. Branko Mayr forenzični računovodja: Vsaka kriza povzroči, da ljudje iščejo stranpoti. Gospodarstvo 10. 01. 2011. V nasprotju z našo državo v t.i. najrazvitejših državah policiji v boju z gospodarskim kriminalom že dolgo pomagajo forenzični ...


Medli in nezaznavni ukrepi vlade - Finance.si

Da so ukrepi zelo medli in nezaznavni, so se strinjali tudi nekdanji direktor Dursa Ivan Simič in davčna svetovalca Branko Mayr ter Darko Končan. Zadnji je prepričan, da bi gospodarstvo moralo dobiti davčne olajšave, saj se ...


Prodaje so zaradi zelo različnih stališč obeh strani precej ...

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti Branko Mayr tako pravi, da je pri ocenjevanju vrednosti malih podjetij vse bolj pomemben pristop, po katerem se ugotavlja, koliko je lastnik po različnih poteh dobil iz podjetja.

Bibliografija

Uvod v računovodstvo

Avtor: Dr. Branko Mayr
Cena: 40 €
Leto izdaje: 2007

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco