Certificirani poslovodni računovodja

CERTIFICIRANI POSLOVODNI RAČUNOVODJA

CERTIFICIRANI POSLOVODNI RAČUNOVODJA

je kot dober smoothie
Računovodje izvajajo širok spekter pomembnih finančnih in podjetniških storitev, katerih cilj je zagotavljanje učinkovitega in uspešnega poslovanja podjetja. Vloga računovodje v podjetju se spreminja in presega osnovne, ozko usmerjene naloge knjigovodenja. Kakovostni računovodje postajajo tudi svetovalci. Tovrstne spretnosti zahtevajo znanje, ki presega okvire teorije in temelji na praksi, kar smo upoštevali pri oblikovanju vsebin za pridobitev certifikata. Pridobljena znanja so interdisciplinarna in vsebujejo poslovodne vsebine (podjetje in poslovanje, proces oblikovanja odločitev, poslovne finance) z osnovnim razumevanjem računovodstva (računovodstvo, analiza poslovanja, načrtovanje).

Tovrstni smoothie znanj omogoča izobrazbo, po kateri povprašujejo odgovorni poslovodje pri zaposlovanju računovodij in vodij finančnih služb. Certifikat je tudi odgovor na trende in zahteve trga dela, kjer se povečuje povpraševanje po usposobljenih in odgovornih računovodjih.

Pomembna prednost izobraževanja je modularnost – lahko obiskujete posamezna predavanja in preko delnih certifikatov pridobite končnega.

Znanja, ki jih daje CPR
CPR zagotavlja poslovna znanja, ki so potrebna za oblikovanje predlogov poslovnih odločitev, in znanja, potrebna za oblikovanje najrazličnejših finančnih analiz. Izobraževanje je usmerjeno v prakso, kar pomeni, da se znanja pridobivajo z obravnavo praktičnih primerov in njihove povezave s teorijo. Uspeh je zagotovljen z izborom predavateljev, ki so praktiki z ustreznimi strokovnimi in teoretičnimi znanji. Veliko od njih je nosilcev najrazličnejših strokovnih certifikatov (pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, preizkušeni davčnik, certificirani poslovodni računovodja itd.).

Poklici, kjer potrebujete znanja, ki jih daje CPR
Poklicna pričakovanja nosilcev certifikata CPR so bogata. Izpostavljamo le najrazličnejše vodstvene položaje v financah, računovodstvu in poslovodstvu poslovnih subjektov.

Kaj in zakaj?
Certificiranje poslovnih znanj je po svetu že uveljavljeno. Certifikati so jamstvo, da zna nosilec certifikata v praksi uresničiti pridobljena znanja. Prav zaradi tega je poudarek izobraževanja na praksi. To izobraževanje se izrazito razlikuje od izobraževanja na fakultetah, kjer je poudarek na teoretičnem usposabljanju.

Svet nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je Visoki šoli za računovodstvo podelil akreditacijo za izpopolnjevalni študijski program Certificirani poslovodni računovodja - CPR.

Pridobljene sposobnosti
Nosilci certifikata CPR so usposobljeni za:
 • praktično uporabo znanj s področja:
 • poznavanja in razumevanja podjetja,
 • poznavanja in razumevanja poslovnega procesa,
 • poznavanja in razumevanja poslovanja;
 • razumevanje profesionalnih dolžnosti izvajanja različnih nalog na področju računovodstva in poslovnih financ;
 • sposobnost reševanja najzahtevnejših problemov na področju poslovodnega računovodstva, poslovnih financ in poročanja;
 • sposobnost oblikovanja predlogov poslovnih odločitev;
 • sposobnost oblikovanja najrazličnejših poslovnih poročil;
 • sposobnost komuniciranja z odločevalnimi ravnmi v podjetju.


Kako poteka študij?
Študij je kombinacija individualnega dela in pogovora o obravnavanih vsebinah (kontaktne ure po programu). Vsebina predmetov je na razpolago na Visoki šoli za računovodstvo. Celotna obremenitev slušatelja je 450 ur, od tega 125 kontaktnih ur (ostalo je individualno delo slušatelja).
Na prvem srečanju se oblikuje podroben program študija. Nadaljnja kontaktna srečanja so namenjena razpravi v zvezi s študijem, obravnavi praktičnih nalog in reševanju problemov.

Kje in kdaj?
 • PROGRAM SE IZVAJA V PROSTORIH VISOKE ŠOLE ZA RAČUNOVODSTVO V Stegnah 21 c, Ljubljana.
 • Začetek april 2017
 • Seveda se lahko priključite le pri posameznih predmetih (pridobite delne certifikate). Delni certifikat predstavlja potrdilo o znanju vsebine predmeta, na katerega se nanaša. 
Pogoj za pridobitev certifikata CPR so pridobljeni delni certifikati iz vseh predmetov programa CPR.

Učni načrt - CPR

                                            VSE O PROGRAMU IN PREDAVATELJIH

Details

CENA POSAMEZNEGA PREDAVANJA
 • podjetje in poslovanje, 50 CPR-CT, 300,00 € + DDV
 • načrtovanje, 40 CPR-CT, 240,00 € + DDV
 • analiza poslovanja, 50 CPR-CT, 300,00 € + DDV
 • računovodstvo, 60 CPR-CT, 360,00 € + DDV
 • poslovne finance, 60 CPR-CT, 360,00 € + DDV
 • proces oblikovanja odločitev, 130 CPR-CT, 780,00 € + DDV
 • gospodarsko pravo in poklicna etika, 10 CPR-CT, 60,00 € + DDV

CENA CELOTNEGA PROGRAMA 1.900,00 € + DDV
 • Plačilo celotnega programa na obroke 1.950,00 € + DDV
 • Cena vsebuje študijsko literaturo in 3 x opravljanje izpita.
 • Nadaljnje opravljanje izpita 50,00 € + DDV

POPUSTI
 • Člani Inštituta za poslovodno računovodstvo lahko uveljavijo 15 % popust (velja za tiste osebe ali podjetja, ki so člani IPRja najmanj 1 leto).
 • Člani Zbornice računovodskih servisov (ZRS) lahko uveljavijo 10 % popust.
 • Imetniki kartice Mreže podjetnih lahko uveljavijo 10 % popust.

PLAČILO
VŠR, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana; IBAN SI56 1010 0005 2573 219 BANKA Intesa Sanpaolo d.d.

Vpisni pogoji

K izobraževanju za pridobitev certifikata poslovodnega računovodje se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. Zaključen najmanj visokošolski študijski program (VI/1 stopnja izobrazbe);
2. Aktivno znanje slovenščine;
3. Najmanj dve leti delovnih izkušenj.

Preverjanje izpolnjevanja zgornjih pogojev opravi referat pri Inštitutu za poslovodno računovodstvo.

Če ima kandidat srednješolsko izobrazbo, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. srednja šola ekonomske smeri,
2. najmanj 10 let delovne dobe kot samostojni računovodja,
3. izkazano ustrezno strokovno udejstvovanje in usposabljanje v računovodstvu in financah.

Izpolnjevanje teh pogojev ocenjuje komisija za podeljevanje certifikata CPR.
Število udeležencev je omejeno (najmanj 10 in največ 20 slušateljev). V primeru manjšega števila udeležencev se izobraževanje lahko izvede v obliki konzultacij.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco