Certificirani poslovodni računovodja je kot dober smoothie

Certificirani poslovodni računovodja je kot dober smoothie
Računovodje izvajajo širok spekter pomembnih finančnih in podjetniških storitev, katerih cilj je zagotavljanje učinkovitega in uspešnega poslovanja podjetja. Vloga računovodje v podjetju se spreminja in presega osnovne, ozko usmerjene naloge knjigovodenja.

Kakovostni računovodje postajajo tudi svetovalci. Tovrstne spretnosti zahtevajo znanje, ki presega okvire teorije in temelji na praksi, kar smo upoštevali pri oblikovanju vsebin za pridobitev certifikata. Pridobljena znanja so interdisciplinarna in vsebujejo poslovodne vsebine (podjetje in poslovanje, proces oblikovanja odločitev, poslovne finance), računovodske vsebine (računovodstvo, analiza poslovanja, načrtovanje).

Tovrstni smoothie znanj omogoča izobrazbo, po kateri povprašujejo odgovorni poslovodje pri zaposlovanju računovodij in vodij finančnih služb. Certifikat je tudi odgovor na trende in zahteve trga dela, kjer se povečuje povpraševanje po usposobljenih in odgovornih računovodjih.

Pomembna prednost izobraževanja je modularnost – lahko obiskujete posamezna predavanja in preko delnih certifikatov pridobite končnega.

Pridružite se nam! Začnemo novembra. 

Cetificirani poslovodni računovodjaCPR zagotavlja poslovna znanja, ki so potrebna za oblikovanje predlogov poslovnih odločitev, in znanja, potrebna za oblikovanje najrazličnejših finančnih analiz. Izobraževanje je usmerjeno v prakso, kar pomeni, da se znanja pridobivajo z obravnavo praktičnih primerov in njihove povezave s teorijo.

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco