Praktično o DDPO za leto 2014 skozi davčni obračun

Praktično o DDPO za leto 2014 skozi davčni obračun

Praktično o DDPO za leto 2014 skozi davčni obračun

Vsebina

Tokrat bomo prvič izvedli seminar o DDPO le skozi obravnavo poslovnih dogodkov in evidentiranja po posamičnih točkah davčnega obračuna. Ne bomo se torej dotikali posamičnih členov zakona, temveč bomo s skupnim sodelovanjem poskušali razvozlati posamezne poslovne dogodke. Seveda ste vljudno vabljeni, da že pred ali na seminarju vaša vprašanja predstavite tudi vi. Sklepni del skupnega druženja bomo izkoristili tudi za druge aktualne davčne teme in spremembe. 

Takšni in sorodni primeri, ki jih bomo obravnavali:

 • Na dan 31.12.2013 smo imeli saldo rezervacij za jubilejne nagrade v višini 50.000 EUR (vse še izhaja iz oblikovanih rezervacij na dan 1.1.2006). Tekom leta 2015 smo izplačali jubilejne nagrade v višini 5.000 EUR. Po aktuarskem izračunu na dan 31.12.2014 je pravilen znesek rezervacij na dan 31.12.2014: 39.000 EUR. Kako naj pravilno evidentiramo dogodek v obračunu DDPO za 2014 ?
 • V letu 2014 smo odprli nove poslovne prostore in dejavnost in v ta namen sedanjim in bodočim partnerjem razdelili veliko reklamnega/propagandnega materiala. Ali lahko štejemo, da je šlo za stroške reklame, ali moramo del odhodkov kot reprezentanco izločiti v zaporedni številki 6.24 ?
 • Smo društvo in bi se sedaj v 2015 (ob oddaji DDPO za leto 2014) želeli vključiti v sistem ugotavljanja davčne osnove po normiranih stroških. Ali je to možno in ali se nam sploh izplača?
 • Poslujemo z rezidenčno povezano osebo, vrednost prometa ne dosega 50.000 EUR. Priloge o tem zato ne izpolnjujemo. Ali moramo na prvi strani obrazca DDPO vseeno označiti da poslujemo s povezano osebo?
 • Z nerezidenčno povezano osebo imamo saldo prejetega posojila nespremenjen že od leta 2012. V letu 2014 nismo obračunavali obresti. Ali moramo na prvi strani obrazca označiti, da prejemamo posojilo od povezane osebe ?
 • Naši zaposlenci so v letu 2014 izdelali nov patent. Imeli smo tudi stroške zunanjih strokovnjakov. Ali lahko patent ovrednotimo in pričnemo  amortizirati v letu 2014 in ali lahko koristimo davčne olajšave v obračunu DDPO?
 • Smo matična družba, ki od hčera prejema dividende. Skupščinski sklep o izplačilu dividend je bil oblikovan že oktobra 2013, dividende pa smo prejeli šele aprila 2014. Ali lahko v 2014 zmanjšujemo davčno osnovo za DDPO (zaporedna številka 2.5.)?
 • V letu 2014 smo izgubili delovni spor z bivšim delavcem in smo mu izplačali plače za obdobje od 2010 do 2014. Plačali smo tudi dohodnino in prispevke in tudi zamudne obresti. Kateri stroški so davčno priznani in kateri ne ?
 • V preteklih letih smo se odločili, da bomo vse slabitve terjatev obravnavali kot davčno nepriznane odhodke. Ali lahko sedaj za leto 2014 spremenimo to davčno politiko in na kakšen način? Kako naj zagotovimo primerne evidence, saj se bo marca 2015 zamenjal tudi računovodja. Menimo, da mora nov računovodja natanko poznati pretekle davčne in knjigovodske vrednosti sredstev.
 • Poslujemo tudi na gradbišču v Nemčiji, kjer nam nemški dobavitelji zaračunavajo nemški DDV za prodajo materiala. Za leto 2014 še nemškega DDV nismo uveljavljali. Kako naj te skupne stroške (z DDV?, brez DDV?) ustrezno obravnavamo v IPI in v DDPO?
 • V letu 2014 smo odprli nove poslovne prostore in dejavnost in v ta namen sedanjim in bodočim partnerjem razdelili veliko reklamnega/propagandnega materiala. Ali lahko štejemo, da je šlo za stroške reklame, ali moramo del odhodkov kot reprezentanco izločiti v zaporedni številki 6.24?
 • Katere so pomembne spremembe pri evidentiranju rezervacij za odpravnine ?
 • V letu 2012 smo oslabili vrednost poslovne stavbe (tudi iz razloga, ker smo želeli prikazati nižji PI). Iz obratnega razloga želimo sedaj stavbo okrepiti. Kakšni bodo davčni učinki te odločitve in kje v obrazcu DDPO naj to evidentiramo?
 • Določena osnovna sredstva smo v preteklosti za davčne namene odpisovali takoj v letu nabave, čeprav so se računovodsko amortizirala v 5 letih. V letih 2012 in 2013 pomotoma za ta sredstva nismo izločali odhodkov amortizacije v zaporedni številki 6.28. Kaj naj naredimo sedaj v obračunu za leto 2014?
 • 60% družbenik naše družbe nam redno daje posojila. Glede na spremembe ZDDPO-2 o tanki kapitalizaciji – nas zanima kako naj pravilno ugotovimo znesek davčno nepriznanih odhodkov obresti in ali se lahko davčno nepriznanim odhodkom izognemo? 
 • Kaj se pripeti če pravilno sestavim in oddam obračun DDPO, pozabim pa oddati katero od obveznih prilog ? Ali so za leto 2014 vse priloge k obračunu DDPO enake kot so bile za leto 2013?
 • Druge neizogibne davčne teme in novosti o katerih bomo spregovorili:
- Gotovinsko poslovanje in novosti glede tega v Zakonu o davčnem postopku,
- Osebno dopolnilno delo (nov Pravilnik),
- Nove davčne obveznosti v primeru študentskega dela.

Datum izvedbe

Torek, 10. februar 2015

LOKACIJA: Sedež IPR, Stegne 21c, Ljubljana
TRAJANJE: od 9:00 – 13:00

Kotizacija in popusti

KOTIZACIJA : 100 €+ DDV

Kotizacija vključuje izvedbo programa, strokovno gradivo, osvežilne napitke in prigrizek med odmorom.

Popusti:
 • za člane Inštituta za poslovodno računovodstvo 30% popusta
 • za študente Visoke šole za računovodstvo 30% popusta
 • Člani Zbornice računovodskih servisov 10% popusta
 • Imetniki kartice Mozaik Podjetnih (OZS) 10% popusta
 • za člane zavod Z.I.D. 20% popusta
 • za vsako naslednjo prijavo iz istega podjetja upoštevamo 10% popust
 • Popusti se ne seštevajo. 

Odpoved: 3 dni pred izvedbo, drugače zaračunamo kotizacijo v celoti. Strošek seminarja se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA KOPER d.d.) pred seminarjem. Račun prejmete po izvedenem seminarju.

Izvajalec seminarja

Dejan Petkovič

Mag. Dejan Petkovič je diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Zaključil je tudi podiplomski specialistični študij javne finance in davčno svetovanje, kasneje pa še znanstveni magistrski študij ekonomija in poslovne vede.

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco