Elektronski nadzor nad delom zaposlenih

Mag. Mateja Gorenc bo na 1. konferenci o preprečevanju finančnih prevar predstavila vsebino vezano na Elektronski nadzor nad zaposlenimi. V nadaljevanju povzemamo nekaj izhodišč, ki bodo obširneje predstavljene v njenem prispevku. 

IZ PRISPEVKA: Obstajajo razlogi za in proti nadzoru zaposlenih. Najpomembnejša prednost je varnost podatkov, ki so nujni za uspeh podjetja. Nadziranje računalnikov je možno s številnimi programskimi opremami, ki nadzirajo računalniška omrežja. Z njimi se lahko tudi nadzirajo dejavnosti in produktivnost zaposlenih. Programske opreme zagotavljajo varnost, blokirajo določene spletne strani, obveščajo administratorje o potencialnih nevarnostih ter nadzirajo uporabo računalnikov in interneta. Nadziranje službenih računalnikov lahko zavaruje podatke na njih in tudi zagotovi, da zaposleni uporabljajo računalnike za delovne namene. Določena programska oprema je zelo uporabna in se lahko še dodatno prilagodi za potrebe podjetja. To nudi vredno orodje za zagotavljanje varnosti in integritete poslovnih podatkov. Čeprav je nadziranje računalnikov na delovnem mestu postalo že skoraj nujno, zaposleni pogosto ne razumejo razlogov za to in se počutijo izkoriščene. (avtor: mag. Mateja Gorenc)

Pri vaši temi gre za dve skoraj nasprotujoči si vsebini – elektronskemu nadzoru in pravici do zasebnosti zaposlenih. Ali direktorji/poslovodje razumejo mejo?

Da, direktorji/poslovodje razumejo, kje je meja med elektronskem nadzoru in pravici do zasebnosti, saj rezultati raziskave kažejo, da 90% direktorjev/poslovodij upoštevajo moralno-etična načela pri izvajanju nadzora.
 
Možnosti za nadzor so skoraj neskončne. Od video nadzora, do nadzora računalnikov, spremljanje tipkanja, … Ali se jih v podjetjih uporabljajo?
Iz rezultatov raziskave lahko ugotovimo, da 63% slovenskih podjetij ne uporablja informacijske tehnologije za nadzor na delovnem mestu.

 Ali menite, da se možnost prevar s povečano stopnjo nadzor dejansko zmanjša?
Glede na to, da mora delodajalec po zakonu predhodno obvestiti zaposlene o vsaki obliki elektronskega nadzora, menim, da se bo možnost prevar s povečano stopnjo nadzora v podjetjih zmanjšala. Poudariti je potrebno tudi, da mora biti nadzor nad zaposlenimi opravičljiv ter sorazmeren. Poleg tega se mora zaposleni prostovoljno strinjati z nadzorom. Nadzor je torej popolnoma legalna in legitimna pravica delodajalca.
 
Komu bodo informacij, ki ji boste predstavila najbolj služile?
Informacije, ki jih bom predstavila bodo služile tako direktorjem, poslovodstvu in zaposlenim, saj imajo delodajalci po eni strani zakonito pravico, da nadzirajo delo zaposlenih (npr. po določbah Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o javnih uslužbencih), po drugi strani pa zakonodaja močno ščiti zasebnost posameznikov, tudi na delovnem mestu (npr. Zakon o varstvu osebnih podatkov).

Konferenca o preprečevanju finančnih prevar

Datum izvedbe: 17. september
Namen konference prispevati k prepoznavanju finančnih prevar, ki za družbo predstavljajo resen in škodljiv vpliv. Kriminaliteta se pojavlja v različnih oblikah in jo lahko zasledimo tako v javnem sektorju, kot tudi v gospodarstvu. Pravočasno ukrepanje in osveščanje je nujno, da se obseg kriminalnih dejanj zmanjša.

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco