Analiza poslovanja od teorija do prakse

Več o knjigi v recenzijah
Prof. dr. Miran Mihelčič pa o knjigi pravi: »V knjigi najdemo 14 poglavij (uvod, opredelitev analize, opredelitev analize poslovanja, vsebina analize poslovanja, vrste analize poslovanja, prvine analize poslovanja, kazalci, kazalniki, analitsko poročilo, organiziranje analiziranja v podjetju, etika in analiza poslovanja, lastnosti dobrega analitika, literatura in priloge). Ima skupaj 262 strani in vsebuje 23 slik in 26 tabel. …..

Bralec, ki pričakuje, da bo v knjigi dobil napotke za določanje vzrokov slabosti v poslovanju, bo neupravičeno razočaran, saj mu avtor sporoča, da se s temeljito analizo računovodskih in finančnih vidikov lahko sam »dokoplje« predvsem do jasnih opozoril, v kateri smeri iskati te vzroke in s tem tudi njihove povzročitelje. To pa hkrati pomeni, da knjigo priporočam zlasti tistim, ki imajo zadostno analitsko znanje, željo in voljo najti vzroke za slabosti in prednosti v poslovanju s potrpežljivim določanjem oziroma izbiro tistih zornih kotov opazovanja poslovanja, ki jim lahko ponudijo ustrezne odgovore. Natančnejši bralec bo v knjigi lahko našel tudi nekaj izvirnih opozoril in izrazov, ki mu bodo gotovo pomenili izziv, ne samo v njegovem analitskem delu, ampak pri širjenju strokovnega obzorja nasploh. ….

Avtorju dr. Živku Bergantu se lahko poznavalci analiziranja poslovanja zahvalimo za napisano, saj je s to knjigo »prekinil dolgotrajno sušo« na področju zahtevnejše analitske literature, katere temelje sta v slovenskem prostoru polagala profesorja Filip Lipovec in Ivan Turk. 

>> celotna rezencija

Prof. ddr. Neven Borak je zapisal: »Bergantova knjiga ne predstavlja lahkega branja, še zlasti ne za študente, ki jim je tudi namenjena. Prvi ciljni skupini bralcev, praktikom, ki razpolagajo z znanjem in izkušnjami, pa knjiga poleg osvežitve znanja o analiziranju ponuja tudi njegovo poglobitev, predvsem pa poudarke, ki jih v drugih delih ne najdemo. S tem, ko je v središče obravnave postavil poslovne tokove, je avtor tudi zelo posrečeno povezal pričujočo knjigo s svojo prejšnjo knjigo Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost podjetja (računovodska analiza), v kateri je izčrpno predstavil možnosti uporabe bilance stanja in njeno izrazno moč za analizo kapitalske ustreznosti podjetja. Ceneno bi bilo trditi, da je knjiga aktualna in da je glede na razmere v družbi in gospodarstvu prišla v pravem času. Vprašanje plačilne sposobnosti je namreč vedno aktualno. Nepravega časa za ukvarjanje z njo preprosto ni, saj je plačilna sposobnost stekališče posledic vseh poslovnih odločitev. To pa seveda priča o zahtevnosti in kompleksnosti analiziranja, o potrebnem znanju in z njim povezanemu nenehnemu spraševanju in razmišljanju. Naj ponovim, da je knjiga rezultat Bergantovega dolgoletnega dela in originalno delo slovenske računovodske šole, ki analitikom v bankah in podjetjih ponuja širino, ki daleč presega nabor kazalnikov iz standardnih priročnikov in učbenikov, poslovodstvom pa daje okvir za dopolnitev ureditve notranjega poročanja.

Naroči svoj izvod

O avtorju 

Dr. Živko Bergant
je avtor šestih knjig in številnih strokovnih člankov, referent na simpozijih in posvetovanjih, pisec strokovnih gradiv za seminarje s področja računovodstva, ekonomike in financ. Avtor številnih svetovalnih in revizijskih projektov ter sanacijskih programov slovenskih podjetij. Preberi več

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco