Kodeks načel notranjega poročanja

Kodeks načel notranjega poročanja (KNNP) je celovit in strnjen zapis pravil o organiziranju in delovanju informacijskega sistema za potrebe notranjih uporabnikov poslovnega sistema.

Načela notranjega poročanja se nanašajo na vse poslovne sisteme, smiselno pa se lahko uporabljajo v vseh organizacijskih sistemih. Zato je uporabljen splošni pojem: združba.

Pomemben del načel se lahko smiselno uporablja tudi za informacijski sistem zunanjega poročanja, zlasti v pogledu splošnih usmeritev. Zato KNNP pomeni osnovo za oblikovanje in izvajanje integriranega poročanja v združbah.

Več o kodeksu

Kodeks načel notranjega poročanja

Obseg Kodeksa naj bo v funkciji dovolj jasne in celovite, čeprav jedrnate predstavitve vsebine. Kljub želji po manjšem obsegu ne sme biti preveč abstrakten in mora dati dovolj izhodišč za morebitno oblikovanje standardov in mora biti dovolj konkreten, da bo koristen pripomoček v okviru svojega poslanstva.

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco