Konferenca o preprečevanju finančnih prevar

Namen konference prispevati k prepoznavanju finančnih prevar, ki za družbo predstavljajo resen in škodljiv vpliv. Kriminaliteta se pojavlja v različnih oblikah in jo lahko zasledimo tako v javnem sektorju, kot tudi v gospodarstvu. Pravočasno ukrepanje in osveščanje je nujno, da se obseg kriminalnih dejanj zmanjša.
S konferenco želimo opozoriti na glavne pasti in težave, ki se pojavljajo zaradi nepravilnega nadzora ali pa neznanja tako v podjetjih kot tudi javnih institucijah. Gospodarsko kriminaliteto je težje odkriti kot druge oblike kriminala, saj je navadno oteženo zbiranje dokaznega gradiva, predvsem pa so storilci izobraženi in inteligentni ter strokovno podkovani. Nesporno pa je dejstvo, da storilci kaznivih dejanj v gospodarstvu lahko povzročijo veliko gmotno škodo, zato je treba pravočasno ukrepati in znotraj institucije oblikovati strategije, ki lahko pravočasno preprečijo tovrstna dejanja.

Konferenca bo nudila informacije:
· poslovodnim delavcem o smotrnem organiziranju učinkovitega poslovodnega sistema, ki prepozna možnosti prevar ter prevarantskega poročanja
· vodjem računovodstev in financ o organiziranju posameznih funkcij za kakovostnejšega nadzora v računovodstvu
· nadzornikom o učinkovitem sistemu in vlogi nadziranja;
·  revizorjem pri ugotavljanju finančnih malverzacij

Ali računovodja lahko krade?

Dr. Branko Mayr razmišlja o tem ali računovodja lahko krade, ali pa je vse le posledica neorganiziranih organizacijskih razmer v podjetju?

1. konferenca o preprečevanju finančnih prevar

Datum izvedbe; 17. september 2015
Lokacija: Stegne 21c, Ljubljana

Kotizacija: 1. konferenca je brezplačna
Trajanje konference: od 9:00 do 15:00 

Predavatelji 1. konference in dnevni red

8:00 - 9:00
sprejem in registracija 

mag. Darinka Kamenšek

mag. Darinka Kamenšek

9:00 - 9:10
uvodni nagovor
Je vodja inštituta  za forenzične preiskave v financah in računovodstvu pri VŠR in je direktorica podjetja ABC Revizija in notranja državna revizorka. Ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v Abecedi d. o. o. kot pripravnik v reviziji in nadaljevala svojo pot v reviziji.
dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

9:10 - 10:00
Tema: : Razlogi, zakaj pride do prevar in katera so okolja, ki prevare omogočajo ter njihovo preprečevanje
Je visokošolski učitelj, docent za področje računovodstva, analiz in načrtovanja poslovanja.
mag. Mateja Gorenc

mag. Mateja Gorenc

10.00 - 10:50 
Tema: Elektronski nadzor nad delom zaposlenih in pravica do zasebnosti na delovnem mestu

Magistrica poslovnih ved, diplomirana inženirka matematike, doktorska študentka na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju, magistrska študentka na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani. Delovne izkušnje sem si najprej nabrala v proizvodnji kot vodja proizvodnje, nato sem se zaposlila v IT-ju v službi za programiranje in upravljanje z aplikacijami. V IT-ju delam že več kot deset let. Za potrebe doktorske disertacije izvajam raziskavo »Zlorabe internetnih storitev na delovnem mestu in pojav zasvojenosti«. Več o vsebini
mag. Jana Dvoršak

mag. Jana Dvoršak

10:50-11:40
Tema: Obvladovanje prevar v zavarovalnici

vodi službo notranjega revidiranja v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. Ekonomska znanja je na EPF Maribor nadgradila z znanstvenim nazivom s področja poslovnih ved na temo risk managementa in licenco notranje revizorke pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter pridobljeno pedagoško andragoško izobrazbo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Delovne izkušnje več kot treh desetletij v zavarovalništvu obsegajo vodstvena dela na področjih financ in računovodstva, kontrolinga, obvladovanj tveganj, notranjih kontrol in poslovnih procesov ter notranjega revidiranja. Je avtorica več knjig in prispevkov s teh področij, ki povezujejo teoretična znanja in poslovne izkušnje.
dr. Branko Mayr

dr. Branko Mayr

12:10 - 13:00
Tema: Kako globoko v bilance zna pogledati forenzični preiskovalec v financah in računovodstvu in slediti toku denarja? 
je visokošolski učitelj, docent za področje ekonomije, računovodstva in financ
Mag. Bine Kordež

Mag. Bine Kordež

13:00 - 13:50
Tema: Kam je izginilo 10 miljard? 

Bine Kordež, ekonomist, poznan predvsem po neuspelem prevzemu Merkurja. Na osnovi dolgoletne prakse na vodilnih delovnih mestih in rednega spremljanja ekonomskih kazalcev že skoraj dvajset let piše tekste o aktualnih ekonomskih temah. V prostem času kolesar s ciljem prekolesariti vse ceste v Sloveniji. več o avtorju na njegovem blogu 

Pogovor

13:50 - 14:30
Pogovor dr. Branka Mayrja z mag. Binetom Kordežem

14:30 - 14:40 
Zaključne misli in zaključek konference

Organizatorja konference

  • Visoka šola za računovodstvo
  • Inštutut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu pri VŠR 

Kaj je forenzične preiskovanje

Pojem forenzičen izvira iz latinske besede forensis (VST, 2002, 357) in pomeni soden oziroma v zvezi s sodstvom ali sodiščem (SSKJ I, 1970, 643). Temeljni namen forenzičnega preiskovanja je torej odkrivanje kaznivih dejanj in zbiranje dokazov za potrebe sodnih postopkov. Glede na opredelitve v prejšnjem poglavju, lahko ugotovimo, da je forenzično preiskovanje lastno ne samo kriminalističnemu preiskovanju, temveč tudi revidiranju in inšpiciranju.

Prijava na konferenco

Prijave so od tega trenutka dalje zaprte, ker je dvorana polna, v kolikor imate vprašanje nam pišite na info@ipr.vsr.si.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco