Irena Viher

Direktorica podjetja in pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij. Ima 6 let delovnih izkušenj na področju vodenja kontrolinga in več kot 15 let delovnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, poslovnega in finančnega svetovanja. Je predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo (Kriza in krizno vodenje podjetja in Ocenjevanje vrednosti podjetij). Ocenjuje podjetja in intelektualno lastnino, pripravlja poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja v skladu s 146. členom ZFPPIPP, izvaja skrbne finančne preglede podjetij ter širše podjetniško svetuje. Objavlja prispevke v reviji Poslovodno računovodstvo.

Irena Viher v oddaji Danes na Planet TV odgovarja na vprašanje koliko je vredna blagovna znamka ROG. Prispevek začne pri 5. minuti. 
Poglej oddajo

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco