Marec 2013

Dr. Aleksij Mužina in dr. Bojan Tičar: TRAJANJE KONCESIJSKIH RAZMERIJ V PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – POSEBEJ V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI – Z VIDIKA UREDITVE SLOVENSKEGA UPRAVNEGA PRAVA IN PRAVA EVROPSKE UNIJE

Dr. Andreja Lutar Skerbinjek; RAZPOREJANJE STROŠKOV V SOCIALNEM  PODJETJU (ALLOCATION OF COSTS IN SOCIAL ENTERPRISE)

Dr. Bojan Tičar and dr. Iztok Rakar: Civil servant lEGAL REGULATION IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Dr. Branko Mayr:  Forenzične preiskave v računovodstvu in financah in insolventni postopki

Mag. Dejan Petkovič:  ODLOČANJE O DOBIČKU V DRUŽBI, S POSEBNOSTMI PRI DRUŽBAH NORMIRANKAH

Dr. Branko Mayr: KNJIGOVODENJE POSLOVNIH DOGODKOV

Dr. Živko Bergant:  ANALIZA IN LETNO POROČILO


Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco