Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost (računovodska analiza) (2011)

Vsebina

Vsebina

Plačilna sposobnost podjetja (opredelitev, Kodeks PFN, insolvenčna zakonodaja, etika, optimalna struktura financiranja)

  • Kapitalska ustreznost (zasnova modela)
  • Obratni kapital podjetja (računovodska analiza obratnega kapitala)
  • Potrebni obratni kapital podjetja (opredelitev, obseg, informacije in analiziranje)
  • Informacije o kapitalski ustreznosti podjetja (osnovne in analitične informacije, vrste kapitalske ustreznosti, povezava z denarnim tokom, kratkoročno zadolženostjo, dolgoročno zadolženostjo)
  • Analiziranje kapitalske ustreznosti podjetja (analiza strukture in kakovosti kapitalske ustreznosti, odmikov in sprememb, analiziranje ustreznih kazalnikov)
  • Upravljanje kapitalske ustreznosti podjetja (model upravljanja kapitalske ustreznosti, načrtovanje, tveganje in cilji poslovanja v povezavi s kapitalsko ustreznostjo)
  • Zasnova modela celovite finančne politike podjetja (dopolnitev "trade-off" teorije z informacijsko podporo)
  • Analiziranje kapitalske ustreznosti podjetja z vidika zunanjih uporabnikov (zasnova modela in ustreznih kazalnikov, testiranje njihove izrazne moči, analiziranje kazalnikov, kritična presoja modela)
  • Literatura

Naroči svoj izvod

Kontakti:
059 090 960
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco