Praktična delavnica - praktično o DDPO in analiza v letnem poročilu

NA IPRju praznujemo 8. marec

Program izvedbe

Delavnica je sestavljena iz treh sklopov:

DAN: petek, 6 marec 2015
 
 • 9 h do 12.00 h: mag. Dejan Petkovič (primeri DDPO in druge aktualnosti)
 • 12.00 do 14.00: dr. Živko Bergant (analiza in razkritja v letnem poročilu)
 • Po 14 h do cca 15 h: priložnostna pogostitev ob 8. marcu in druženje.

1. del - Praktično o DDPO za leto 2014 skozi davčni obračun - mag . Dejan Petkovič

Vsebina
 •  Sprehod skozi prvo stran obrazca DDPO na praktičen način
 •  Sprehod skozi najpomembnejše točke obračuna DDPO – le na podlagi praktičnih primerov. Z zakonodajo si bomo pomagali le izjemoma – pri pojasnjevanju določene točke.
Primeri:
o   Naša družba dolguje bankam v švicarskih frankih. Na dan 31.12.2014 se je naš dolg povečal. Kako pravilno obravnavati poslovni dogodek v IPI in DDPO ?
o   Na podlagi ocene tveganja smo sprejeli ukrepe za zagotavljanje zdravja na delovnem mestu. S tem zvezi smo imeli v letu 2014 stroške v višini 9.000 EUR. Ali lahko zagovarjamo da gre za davčno priznane stroške? In ali gre za boniteto zaposlencev ?
o   Naši zaposlenci so v letu 2014 izdelali nov patent. Imeli smo tudi stroške zunanjih strokovnjakov. Ali lahko patent ovrednotimo in pričnemo  amortizirati v letu 2014 in ali lahko koristimo davčne olajšave v obračunu DDPO?
o   Na podlagi informacij o negativnem poslovnem izidu in slabem finančnem stanju za leto 2014, družba načrtuje reorganizacijo, med drugim tudi odpuščanje zaposlenih. Predvidevajo 50.000 EUR bodočih stroškov iz tega naslova (reorganizacija in stroški odpravnin iz poslovnega razloga). Kako pravilno obravnavati dogodek v IPI in DDPO?
o   Kaj nas čaka glede akontacij DDPO v letu 2015? Pozor na pojasnilo FURS glede akontiranja davka pri normirancih.
 • Sprehod skozi Priloge k obračunu DDPO na praktičen način ter vezava na posamezne točke obračuna DDPO.

2. del: Analiza in razkritja v letnem poročilu - dr. Živko Bergant

ZGD zahteva »pošten prikaz razvoja poslovanja in položaja družbe«, s čimer razume »uravnoteženo in celovito analizo razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja«
 • Katere so informacije, ki ustrezajo zahtevam ZGD?
 • Kateri so vsebinski razlogi razkritij v letnem poročilu?
 • Katera področja analize poslovanja naj zajamemo v poslovnem poročilu?
 • Do kakšne mere razkriti rezultate analize poslovanja v letnem poročilu?
 • Kakšen je minimalni okvir informacij za vnos v letno poročilo?

Podatki o delavnici

Datum izvedbe:  Petek, 6 marec 2015

LOKACIJA: Sedež IPR, Stegne 21c, Ljubljana
TRAJANJE: od 9:00 – 14:00, od 14.00 dalje- druženje 

Kotizacija in popusti

KOTIZACIJA : 100 €+ DDV

Kotizacija vključuje izvedbo programa, strokovno gradivo, osvežilne napitke in prigrizek med odmorom.

Popusti:
 • za člane Inštituta za poslovodno računovodstvo 30% popusta
 • za študente Visoke šole za računovodstvo 30% popusta
 • Člani Zbornice računovodskih servisov 10% popusta
 • Imetniki kartice Mozaik Podjetnih (OZS) 10% popusta
 • za člane zavod Z.I.D. 20% popusta
 • za vsako naslednjo prijavo iz istega podjetja upoštevamo 10% popust
Popusti se ne seštevajo.

Odpoved: 3 dni pred izvedbo, drugače zaračunamo kotizacijo v celoti. Strošek seminarja se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA KOPER d.d.) pred seminarjem. Račun prejmete po izvedenem seminarju.

Prijave

izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte na info@ipr.vsr.si

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco