Praktično o DDPO za leto 2015 skozi davčni obračun

Izvedli bomo seminar o DDPO le skozi davčno obravnavo poslovnih dogodkov in evidentiranja po posamičnih točkah davčnega obračuna. Ne bomo se suhoparno dotikali posamičnih členov zakona, temveč bomo poskušali razvozlati posamezne poslovne dogodke skozi DDPO obračun. Seveda je dobrodošlo, da že pred seminarjem vaša vprašanja posredujete tudi vi. Sklepni del skupnega druženja bomo izkoristili tudi za druge aktualne davčne teme in spremembe, med drugim tudi o spremembah ZDDPO-2 v 2016. 

Takšni in sorodni primeri, ki jih bomo obravnavali:

 • Poslujemo z rezidenčno povezano osebo, vrednost letnega prometa ne dosega 50.000 EUR. Priloge o tem zato ne izpolnjujemo. Ali moramo na prvi strani obrazca DDPO vseeno označiti da poslujemo s povezano osebo? Ali moramo sestaviti dokumentacijo po Zakonu o davčnem postopku?
 • Veliko slišimo o davčno nepriznanih stroških zaradi neverodostojnih listin. Kako se zavarovati pred takšnim tveganjem?
 • Katere davčne olajšave in zmanjšanja davčne osnove ter koliko lahko koristimo v 2015 (davčne izgube, olajšave iz naslova zaposlovanja, za zaposlovanje invalidov, za izvajanje praktičnega dela, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, donacije, olajšava za investiranje, vlaganja v raziskave in razvoj, olajšave za Pomurje, Pokolpje, Maribor s širšo okolico, Hrastnik, Radeče in Trbovlje);
 • Z nerezidenčno povezano osebo imamo saldo prejetega posojila nespremenjen že od leta 2012. V letu 2015 nismo obračunavali obresti. Ali moramo na prvi strani obrazca označiti, da prejemamo posojilo od povezane osebe ?
 • Naši zaposlenci so v letu 2015 izdelali nov patent. Imeli smo tudi stroške zunanjih strokovnjakov. Ali lahko patent ovrednotimo in pričnemo  amortizirati v letu 2015 in ali lahko koristimo davčne olajšave v obračunu DDPO? 
 • V letu 2015 smo izgubili delovni spor z bivšim delavcem in smo mu izplačali plače za obdobje od 2010 do 2015. Plačali smo tudi dohodnino in prispevke in tudi zamudne obresti. Kateri stroški so davčno priznani in kateri ne ?
 • V preteklih letih smo se odločili, da bomo vse slabitve terjatev obravnavali kot davčno nepriznane odhodke. Ali lahko sedaj za leto 2015 spremenimo to davčno politiko in na kakšen način? Kako naj zagotovimo primerne evidence, saj se bo marca 2015 zamenjal tudi računovodja. Menimo, da mora nov računovodja natanko poznati pretekle davčne in knjigovodske vrednosti sredstev.
 • V letu 2015 smo odprli nove poslovne prostore in dejavnost in v ta namen sedanjim in bodočim partnerjem razdelili veliko reklamnega/propagandnega materiala. Ali lahko štejemo, da je šlo za stroške reklame, ali moramo del odhodkov kot reprezentanco izločiti v zaporedni številki 6.24 ?
 • Katere so pomembne spremembe pri evidentiranju rezervacij za odpravnine ?
 • V letu 2012 smo oslabili vrednost poslovne stavbe (tudi iz razloga, ker smo želeli prikazati nižji PI). Iz obratnega razloga želimo sedaj stavbo okrepiti. Kakšni bodo davčni učinki te odločitve in kje v obrazcu DDPO naj to evidentiramo?
 • Določena osnovna sredstva smo v preteklosti za davčne namene odpisovali takoj v letu nabave, čeprav so se računovodsko amortizirala v 5 letih. V letih 2012 do 2014 pomotoma za ta sredstva nismo izločali odhodkov amortizacije v zaporedni številki 6.28. Kaj naj naredimo sedaj v obračunu za leto 2015 ?
 • Davčne novosti o katerih bomo na kratko spregovorili (ZPIZ-2, Zakon o davčnem postopku)

Predavatelj

Dejan Petkovič

Mag. Dejan Petkovič je diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Zaključil je tudi podiplomski specialistični študij javne finance in davčno svetovanje, kasneje pa še znanstveni magistrski študij ekonomija in poslovne vede.

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco