Praktično o DDPO za leto 2016 in novosti davčnega postopka v 2017

Vsebina

Vsebina

Napovedujemo seminar o DDPO le skozi davčno obravnavo poslovnih dogodkov in evidentiranja po posamičnih točkah davčnega obračuna. Razvozlali bomo posamezne poslovne dogodke skozi DDPO obračun. Seveda ste vabljeni, da že pred seminarjem vaša vprašanja posredujete tudi vi. Opozorili bomo tudi na novosti ZDDPO-2 v letu 2017.

Z nami bo tudi izvrstna pravnica in davčna svetovalka Simona Štravs, ki vas bo opozorila na pomembne novosti Zakona o davčnem postopku v letu 2017 ter na nekatere pravne postulate, ki jih mora poznati vsak računovodja in finančnik (delovna razmerja, obligacije…).

Spremembe ZGD-1, SRS, vpliv na davčno osnovo ter primeri DDPO področij, ki jih bomo obravnavali

mag. Dejan Petkovič
 • spremembe 8. poglavja ZGD-1, pomembne spremembe SRS ter vpliv na DDPO,
 • zahteve ZGD-1 glede danih posojil družbenikom, tveganja v DDPO,
 • obrazec DDPO in priloge k obračunu DDPO za leto 2016,
 • poročanje glede povezanih oseb in zagotavljanje dokumentacije,
 • zgode in nezgode pri koriščenju investicijskih olajšav in še posebej problematika olajšav za raziskave in razvoj,
 • davčno nepriznani stroški zaradi neverodostojnih listin. Kako se zavarovati pred takšnim tveganjem?,
 • kdaj gre za reklamo, reprezentanco in/ali zagotavljanje koristi, ki niso ne eno in ne drugo,
 • evidentiranje rezervacij za odpravnine,
 • rezervacije v obračunu DDPO,
 • obresti od presežka posojil, izvzemanje prihodkov od dividend,
 • davčna obravnava sprememb računovodskih ocen in računovodskih usmeritev,
 • v tujini plačani davki, upoštevanje le-teh v Sloveniji in kako brati Konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja,
 • pravilna izvedba slabitev sredstev in s tem povezana davčna in knjigovodska vrednost sredstev,
 • plačevanje davčnega odtegljaja med letom pri nakazilih določenih dohodkov nerezidentom,
 • novo – od 01.01.2017 veljavna novela ZDDPO-2N; višja stopnja DDPO, amortizacija dobrega imena, davčne olajšave;

Davčni postopek v letu 2017

Simona Štravs

 • aktualno o pooblastilih za E – vročanje,
 • kako se pripraviti na Predlagane spremembe ZDavP-2, bo res manj administriranja, 
 • nižje zamudne obresti za nepravočasno izpolnjeno davčno obveznost, 
 • obročna plačila, 
                 → plačilo znotraj DIN postopka, 
                  →po izdani odločbi,
                  →v primeru odloga izvršbe. 
 • najavljene so spremembe v davčno inšpekcijskih postopkih (pisne seznanitve ni več), 
 • zamik plačila prispevkov, kako je z Rek obrazci, 
 • predizpolnjeni obrazci prispevkov za zasebnike (pohvalno, vendar opozorila za zadrege v praksi), 
 • katere podatke si bodo finančne uprave v EU izmenjavale, postopek, kdaj…. 
 • kaj o pravu morajo nujno vedeti računovodje in finančniki.

Trajanje: do 9:00 - 14.00 .

Datum izvajanja:
Ljubljana: 1. februar  2017
Ptuj: 3. februar 2017


Lokacija:
Ptuj: Osojnikova 3, 2250 Ptuj
Ljubljana: Prostori VŠR/IPR, Stegne 21c, Ljubljana, II. nadstropje (kje smo)

KOTIZACIJA:
Udeležba na delavnici 110€ + DDV.

POPUSTI:
Za člane IPR in študente VŠR velja 30% popust.
za imetnike kartice Mozaik podjetnih, naročnike podjetja PRONET velja 10% popust.
vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
Popusti se ne seštevajo.

PLAČILO
Strošek seminarja se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA KOPER d.d.) pred posamezno delavnico oziroma pred celotnem sklopu. Račun prejmete po izvedeni delavnico oziroma po končanem praktikumu.

Dejan Petkovič

Mag. Dejan Petkovič je diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Zaključil je tudi podiplomski specialistični študij javne finance in davčno svetovanje, kasneje pa še znanstveni magistrski študij ekonomija in poslovne vede.

Details

Simona Štravs

Simona Štravs

Simona Štravs, univerzitetna diplomirana pravnica, davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje.

Je predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in ima dolgoletne izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja in davkov. Tesno je vpeta v problematiko podjetništva.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco