Prevare in njihovo preprečevanje

Gradivo je namenjeno kot pripomoček študentom za študij pri predmetu Prevare in njihovo preprečevanje na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani, in sicer v prvem letniku magistrskega študija.

Gradivo sledi zlasti naslednjim osnovnim ciljem predmeta:
  • poznavanje vzrokov in dejavnikov prevar,
  • poznavanje vrst in oblik prevar,
  • razumevanje značilnosti prevar,
  • poznavanje temeljnih izhodišč odkrivanja prevar,
  • poznavanje osnovnih pristopov in metod preprečevanja prevar.
Nekoliko več poudarka je dano računovodskim vidikom, glede na pričakovano strukturo študentov in poslanstvo šole.

Za poglabljanje znanja in širjenje kroga informacij je v celotnem besedilu in na koncu navedena uporabljena literatura. V tem okviru so zaradi čim hitrejšega dostopa do dodatnih pojasnil prikazane kar spletne strani, kjer je to le mogoče.

Avtorja

dr. Živko Bergant
mag. Mojca Međedović, CFE

Kazalo

1 UVOD .
2 OSNOVE O PREVARAH 
2.1 Opredelitev prevare 
2.2 Temeljni elementi prevare
2.3 Vrste prevar v poslovanju
2.4 Značilnosti prevarantov 
2.5 Razlogi prevar 
2.6 Nekatere značilnosti finančnih prevar
3 SHEME PREVAR V POSLOVANJU
3.1 Korupcija 
3.2 Zloraba sredstev 
3.3 Prevare v zvezi z računovodskimi in poslovnimi listinami 
4 UPRAVLJANJE S TVEGANJI PREVAR 
4.1 Cikel upravljanja s tveganji prevar 
4.2 Sestavine upravljanja s tveganji prevar 
4.3 Korporativno upravljanje in integriteta 
5 PREPREČEVANJE PREVAR 
5.1 Opredelitev preprečevanja prevar 
5.2 Upravljanje in preprečevanje prevar 
5.3 Poslovodenje in preprečevanje prevar 
5.3.1 Opredelitev in vsebina poslovodenja 
5.3.2 Kontrolno okolje 
5.3.3 Načrtovanje preprečevanja prevar 
5.3.4 Program za zmanjšanje tveganja prevar
5.3.5 Ocenjevanje tveganja prevar 
5.3.6 Organiziranje 
5.3.7 Nadziranje
5.4 Vodenje in preprečevanje prevar
5.5 Preprečevanje prevar na državni in meddržavni ravni 
6 BONITETA ZDRUŽBE
7 SKLEP

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco