Kako naj podjetje pristopi k reševanju in preprečevanju prevar?

Gospodarsko kriminaliteto je težje odkriti kot druge oblike kriminala, saj je navadno oteženo zbiranje dokaznega gradiva, predvsem pa so storilci izobraženi in inteligentni ter strokovno podkovani. Nesporno pa je dejstvo, da storilci kaznivih dejanj v gospodarstvu lahko povzročijo veliko gmotno škodo, zato je treba pravočasno ukrepati in znotraj institucije oblikovati strategije, ki lahko pravočasno preprečijo tovrstna dejanja.

Velika podjetja drugače in lažje vpeljujejo vzvode za preprečevanje prevar. Pri majhnih podjetjih, kjer gre za kadrovsko podhranjenost pa je situacija nekoliko bolj zapletena. Zato je ta seminar namenjen prav manjšim podjetjem in organizacijam, ki bi morali imeti vzpotavljen nadzor nad ključnimi točkami v podjetju, kjer lahko do prevar pride. Včasih se podjetniki ne zavedajo katera so potencialna ozka grla, ki dopuščajo prevare. 

Ne pozabimo: Nobena združba ni varna iz vidika prevar in tudi dobri ljudje lahko počnejo slabe stvari! 

Komu je delavnica namenjena

Strokovnim kadrom v manjših podjetjih, ki pri svojem delu potrebujejo vse bolj aktualna znanja o možnostih in vrstah prevar, da bodo lahko organizirali velikosti in poslovanju primerne aktivnosti. Osrednja utemeljitev reševanja problematike, ki se jo vse bolj zavedamo, bo zatorej povsem praktične narave.

1 del
  • Opredelitev in odnos do negativnih ravnanj ljudi v podjetju
  • Prepoznavanje sumov in ugotavljanje dejanskega stanja 
  • Okolje in dejavniki vplivanja ter možne rešitve

2 del
  • Primer ravnanj v podjetju z aktivno razpravo udeležencev (razmislite kje bi se lahko v vašem podjetju prevare dogajale in kako bi jih reševali. Odprli bomo pogovor na temo in oblikovali najpogostješe skupine prevar, ki izhajajo iz vašega okolja)

odmor

3. del
  • Prepoznavanje ključnih področij v podjetju, kjer se lahko prevare zgodijo
  • Povezovanje z zaznavanjem možnosti in vplivov pri preprečevanju prevar 
  • Izdelava sheme nadzora nad prevarami na podlagi ocene tveganj 
  • Iskanje kontrolnih in nadzornih rešitev
Predavateljica mag. Jana Dvoršak

Predavateljica mag. Jana Dvoršak

Predavateljica ima več kot tri desetletne izkušnje v zavarovalništvu na različnih delovnih področjih, od škod, zavarovanj, financ in računovodstva do upravljanja, tveganj in revizije. Pri svojem delu se je srečevala s prevarami, bolj in/ali manj značilnimi za zavarovalništvo. Zato je široko (pre)poznavanje okolja in nevarnosti v današnji informacijski družbi izrednega pomena. Danes poznamo teoretične rešitve, tudi na področju preprečevanja in odkrivanja prevar. Le to se prepleta s tveganji, kar je področje njenega znanstvenega raziskovanja in ga uporablja pri svojem delu. Tovrstna znanja in izkušnje v »manjših« poslovnih subjektih predavateljica vključuje v prakso in jih uspešno povezuje z nadzornim mehanizmom. Strokovna znanja s teh področij pa predavateljica prenaša tudi v različnih izobraževalnih programih.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco