Register pristopnikov h Kodeksu načel notranjega poročanja

Točka 23.4 Kodeksa načel notranjega poročanja

Pristop k temu kodeksu je odprt za vse zainteresirane javne ali zasebne organizacije. Register organizacij, ki so pristopile h kodeksu vodi Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani.

S sprejemom Kodeksa načel notranjega poročanja potrjujemo, da bomo v okviru svojega delovanja:
  1. upoštevali dosežke sodobne teorije in dobre prakse pri organiziranju svojega informacijskega sistema za notranje poročanje;
  2. zagotavljali ustrezno izobraževanje in usposabljanje zaposlencev na področju notranjega poročanja;
  3. prispevali k dopolnjevanju in izboljševanju Kodeksa načel notranjega poročanja;
  4. prispevali k izmenjavi dosežkov dobre prakse na področju notranjega poročanja, kar pomeni, da bomo v okviru svojega delovanja

Kako pristopim h Kodeksu

Za pristop h Kodeksu je potrebo izpolniti pristopno izjavo ter podpisano pošljete na naslov: Visoka šola za računovodstvo, Stegne 21c, 1000 Ljubljana ali skenirano na email info@ipr.vsr.si.

Prenesi pristopno izjavo

   Pristopnica h Kodeksu (word)

5. konferenca o notranjem poročanju

Konference o notranjem poročanju so namenjene seznanjanju javnosti o pomenu notranjega poroačanj predvsem z namenom, da postavimo računovodski proces kot koristen del poslovnega procesa. Računovodstvo je preveč usmerjeno zgolj v zunanje poročanje, kar pa ni njegov edini namen.

Details

Kodeks načel notranjega poročanja

Obseg Kodeksa naj bo v funkciji dovolj jasne in celovite, čeprav jedrnate predstavitve vsebine. Kljub želji po manjšem obsegu ne sme biti preveč abstrakten in mora dati dovolj izhodišč za morebitno oblikovanje standardov in mora biti dovolj konkreten, da bo koristen pripomoček v okviru svojega poslanstva.

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco