Revija IPR

Uredniški program revije POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO

Revija POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO je revija s pomočjo katere Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo:

 • Objavlja empirične in strokovne prispevke s področja poslovodnega računovodstva
 • Omogoča razvoj in promocijo strokovnjakov s področja poslovodnega računovodstva in študentov
 • Informira uporabnike poslovodnega računovodstva o najnovejših izsledkih na področju poslovodnega računovodstva
 • Omogoča uporabo spoznanj s področja poslovodnega računovodstva v praksi
 • Prispeva k uveljavitvi stroke v okolju.
 • Namenjena je poslovodstvom podjetij kot uporabnikom poslovodnih informacij, računovodjem, finančnikom, revizorjem, svetovalcem na področju organizacije in poslovodenja in študentom. 

Revija Poslovodno računovodstvo je edina revija v slovenskem prostoru, ki je usmerjena v poslovodno računovodstvo, to je računovodstvo, ki oblikuje strokovne podlage in predloge poslovnih odločitev.  

V reviji objavljamo:
 • Rezultatov empiričnih raziskav
 • Prispevkov k razvoju poslovodnega računovodstva
 • Najnovejših dognanj na področju poslovodnega računovodstva
 • Dobrih praks pri uvedbi in uporabi vedenj s področja poslovodnega računovodstva
 • Prispevkov, ki obravnavajo aktualne strokovne teme s področja poslovodnega računovodstva
 • Prispevkov, ki širijo aplikativna znanja
 • Prispevkov, ki prispevajo k terminološkemu poenotenju
 • Objavo študentskih prispevkov na področju računovodstva
 • Objavo aktualnih novic

Redakcija člankov ostaja nespremenjena. Članki s področja empiričnih raziskav so recenzirani. Uporabljena je metoda anonimne recenzije. Urednik pošlje prispevek (brez navedbe avtorja) recenzentu iz popisa recenzentov (vodilni strokovnjaki in teoretiki na področju poslovodnega računovodstva). Recenzent na posebnem obrazcu poda recenzijo prejetega članka (anonimna recenzija).

Revija Poslovodno računovodstvo izhaja 4 x na leto. Revija je jezikovno recenzirana. Naklada revije je najmanj 500 izvodov. V letu 2014 je izdajatelj in založnik Inštitut za poslovodno računovodstvo, Visoka šola za računovodstvo pa je soizdajatelj.  
Dr. Branko Mayr, odgovorni urednik 

Bibliografija prispevkov objavljenih v reviji Poslovodno računovodstvo je na voljo TUKAJ.

Navodila piscem prispevkov

V nadaljevanju so na voljo navodila priscem prispevkov, ki jih potrebno upoštevati pri pripravi članka za revijo poslovodno računovodstvo.

Details

Revije letnik 2014

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco