Seminarji

Novi SRS 15 - PRIHODKI IN NAJEMI PO NOVEM

Novi SRS 15 - PRIHODKI IN NAJEMI PO NOVEM

D E L A V N I C A 
05.10. 2018 (MARIBOR)
16.10. 2018 (LJUBLJANA)
v času od 09:00 do 12:15 ure

Vzrok za objavo novega standarda je uskladitev z zbirko MSRP in sicer s standardom MSRP 15 – Prihodki, katerega uporaba je obvezna že v letu 2018.


PODROBNOSTI
Obdavčitev različnih dohodkov iz kapitala

Obdavčitev različnih dohodkov iz kapitala

Izvedba:
02.10. 2018 (MARIBOR)
04.10. 2018 (LJUBLJANA)
v času od 09:00 do 12:00 ure

Seminar je namenjen:
- podjetnikom in družbenikom ter njihovim računovodjem in finančnikom


PODROBNOSTI
PLANIRANJE PRENOSA POSLOVANJA DRUŽBE V RAZLIČNIH PRIMERIH

PLANIRANJE PRENOSA POSLOVANJA DRUŽBE V RAZLIČNIH PRIMERIH

Izvedba: 29. 05. 2018 (PTUJ)
                30. 05. 2018 (LJUBLJANA)
v času od 09:00 do 13:30 ure

Seminar je namenjen:
- podjetnikom in družbenikom ter njihovim računovodjem in finančnikom 
- kadrovnikom in pravnikom
PODROBNOSTI

Delavnice po SRS-jih
(april 2018 - januar 2019)

MALA ŠOLA SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016

Slovenski računovodski standardi so bibilija vsakega računovodja.
Vedno znova jih prebiramo in iščemo ustrezne rešitve za poslovne dogodke, ki se nam zgodijo.

PODROBNOSTI

Benfordov zakon - orodje za odkrivanje prevar v računovodskih izkazih
Izvedba: Ljubljana 12. april 2018 (od 13.00 do 16:30 ure)

Benfordov zakon je ena izmed rešitev, ki jih je mogoče uporabljati za pridobivanje podatkov o morebitnih prevarah. V učinkovito pomoč je forenzičnim računovodjem pri odkrivanju prevar.
Rezultat njegove uporabe pa sta prihranek časa in nižji stroški revidiranja.

PODROBNOSTI

Praktično in celovito o obračunu DDPO za leto 2017
z mag. Dejanom Petkovičem

Izvedba:

Ptuj:             1. februar 2018 (od 9.00 do 12.30 ure)

Ljubljana:   6. februar 2018 (od 9.00 do 12.30 ure)


PODROBNOSTI

DELAVNICA - SODILA
Uporaba pravil stroškovnega računovodenja pri ločenem evidentiranju in različnih dejavnosti

Izvedba:
Ljubljana: 11. januar 2018 (od 9.00 do 12.30 ure)

Ptuj:           18. januar 2018 (od 9.00 do 12.30 ure)

PODROBNOSTI
KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI - praktična delavnica v dveh delih

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI - praktična delavnica v dveh delih

Delavnico bomo izvedli 12. 01. in 19. 01. 2018 v času od 9:00 do 12.15 ure

Ste v situaciji, da morate izdelati konsolidirane računovodske izkaze in se vsako leto namučite preden jih pripraviti. Ker je organizacija dela in priprava podatkov že tri četrt opravljenega dela vam želimo na delavnici konsolidirani računovodski izkazi predstaviti na kratko teoretični okvir in pa tudi praktičen pripomoček za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov.

PODROBNOSTI

POSVET O AKTUALNIH DAVČNIH NOVOSTIH , ki nas čakajo v 2018 s
Simono Štraus in mag. Dejanom Petkovičem

Izvedba:
Ljubljana: 27. november 2017 (od 9.00 do 13.30 ure)
Ptuj: 1. december 2017 (od 9.00 do 13.30 ure)

Na posvetu vas bomo opozorili tudi na vsa aktualna opažanja iz davčnih postopkov v letu 2017. Vedeti moramo, da se kot davčni zavezanci lahko                                                                                                          znajdemo v različnih vrstah davčnih postopkov, ki pa se pomembno razlikujejo.
PODROBNOSTI

Praktikum - ANALIZA POSLOVANJA

Trajanje: od novembra 2017 do maja 2018

Delavnice bodo potekale kot praktične vaje, na katerih bo moderator po potrebi pojasnil tudi teoretična izhodišča. Udeleženci bodo pridobili in poglobili znanje v zvezi z izračuni (metodami), s pojasnjevanjem rezultatov, z možno uporabo rezultatov in oblikovanjem predlogov za poslovne odločitve.

PODROBNOSTI

Delavnica na Ptuju - PRAKTIKUM IZ KNJIGOVODENJA
(izvedba v času od 9.11. 2017 - 7.12.2017 5 srečanj)

Knjigovodske informacije opozarjajo na tisto, kar se je zgodilo v preteklosti in kar je treba upoštevati v prihodnosti.
Knjigovodski podatki so poslovodstvu informacijska podlaga za ustrezno ukrepanje in motiviranje zaposlenih.


PODROBNOSTI
Uspešno sodelovanje računovodje v davčni inšpekciji        ( z opozorili na davčne novosti v 2018 )

Uspešno sodelovanje računovodje v davčni inšpekciji ( z opozorili na davčne novosti v 2018 )

 • 26. oktober 2017 v Ljubljani v času od 9.00 - 12.30 ure
Za vas bomo izvedli seminar, kjer vam bomo predstavili postopke, naloge in pristojnosti davnečga organa, kakor tudi pravice in obveznosti davčnih zavezancev.
Posebaj bomo obravnavali in predstavili "kako ravnati v POSEBNIH davnčih postopkih".
PODROBNOSTI
Pravilnik o računovodstvu in določanje pomembnosti

Pravilnik o računovodstvu in določanje pomembnosti

27. november 2017 na Ptuju ter 4. december v Ljubljani
v času od 9.00 - 12.15 ure


Se vsako leto znova sprašujete, kaj je pomembno v vašem podjetju in je nujno potrebno razkriti v letnem poročilu?
Če ste zavezani k reviziji je smiselno, da je vaša pomembnost usklajena z revizorjevo pomembnostjo, da ne bi tekom revizije prišlo do navzkrižja med vašo in njegovo pomembnostjo.

PODROBNOSTI

ARHIVIRAMO  PRAVILNO  DOKUMENTACIJO?  (računovodsko - davčno)

ARHIVIRAMO PRAVILNO DOKUMENTACIJO? (računovodsko - davčno)

8.  september 2017 na Ptuju v času od 9:00 do 12:00 ure
Pomagali vam bomo, da boste pridobili  vse potrebne informacije, o arhiviranju dokomentacije brez, katere žal  ne moremo poslovati.
Seminar bo izvedla strokovnjakinja s tega področja gospa Biserka Šubelj, članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, strokovna predavateljica iz področja davkov in računovodstva.


PODROBNOSTI

Prenos podjetja in statusno preoblikovanje podjetnika

20. junij  2017 Ljubljna
Pridobili  boste vse potrebne informacije tako s pravnega kot z davčno računovodskega vidika.
Seminar bodo izvedli strokovnjaki s pravnega in davčnega področja: dr. Vida Mayr odvetnica; Zdenka Pavlovič odvetnica, mediatorka; mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec.

Details

Praktikum iz analize poslovanja

Trajanje: od novembra do junija 2017
Delavnice bodo potekale kot praktične vaje, na katerih bo moderator po potrebi pojasnil tudi teoretična izhodišča. Udeleženci bodo pridobili in poglobili znanje v zvezi z izračuni (metodami), s pojasnjevanjem rezultatov, z možno uporabo rezultatov in oblikovanjem predlogov za poslovne odločitve.


Details

Praktikum iz knjigovodenja

Trajanje: 25. maj  - 21. junij  (5 srečanj)  2017
V maju  začenjamo s PRAKTIKUMOM IZ KNJIGOVODENJA, ki je namenjen začetnikom, in vsem, ki se z knjigovodenjem spoznavate ali pa bi želeli znanje utrditi oziroma razširiti. Spoznali bomo glavne naloge in odgovornosti knjigovodje ter na praktičnih primerih spoznali delo.

Details

Praktično o DDPO za leto 2016 in novosti davčnega postopka v 2017

Datum izvedbe: Ljubljana 1. februar, Ptuj 3. februar

Razvozlali bomo posamezne poslovne dogodke skozi DDPO obračun. Seveda ste vabljeni, da že pred seminarjem vaša vprašanja posredujete tudi vi.

Details

Seminarji

V okviru Inštituta za poslovodno računovodstvo izvajamo aktualne in zanimive seminarje. Vabljeni.

Details

Letno poročilo za leto 2016 na osnovi spremenjenih pravil računovodenja

Datum izvedbe: Ptuj 10. februar. Ljubljana 16. feberuar
Na seminarju želimo predstaviti kako bodo vse te spremembe vplivale na sestavljanje letnega poročila gospodarskih družb za poslovno leto 2016.

Details

Kako poslovno strategijo pretvoriti v izvedbo - upravljanje uspešnosti in tveganj

Ljubljana: sreda, 19. april  2017

Delavnica s praktičnimi primeri:
Spoznali boste celovit praktični postopek uporabe poslovnih strategij v poslovni praksi. Ogledali si bomo opredeljevanje poslovnih ciljev in vzvodov ustvarjanja vrednosti, kazalnikov uspeha (KPI) in kazalnikov tveganj (KRI).

Details

Uredimo notranje kontrole poslovanja podjetja

Datumi izvedbe:
 - 15. marec 2017 Ljubljana
 - 16. junij     2017 Ptuj 

Notranje kontrole morajo biti organizirane na vseh področjih poslovanja, zato imajo sistemski značaj. Ta je poleg delovanja organov ključni nadzorni sistem, ki ga imajo vse organizacije in prav vsa podjetja.

Details

Učni načrt - CPR 19/10/2016

                                            VSE O PROGRAMU IN PREDAVATELJIH

[Continue]

Blog 06/07/2015

[Continue]

Novoletno voščilo 2014 05/01/2015

Dr. Branko Mayr: pregled dogajanja v letu 2014 in kaj nas čaka.
Video.

[Continue]

Kontakti:
059 090 960
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco