September 2015

Dr. Živko Bergant:  PROFESIONALNA SKRBNOST V POSLOVNIH FINANCAH
Izvleček: Profesionalna skrbnost je ne samo etični pojem, temveč je pomembna sestavina številnih predpisov, ki urejajo človekovo ravnanje na različnih področjih njegovega delovanja. V praksi, zlasti v sodnih postopkih se pogosto pokaže, da skrbnost v poslovnih financah ni povsem jasno opredeljena. Avtor obravnava profesionalno skrbnost v poslovnih financah z različnih vidikov, pri tem pa izhaja iz širše opredelitve pojma skrbnosti.
 
Dr. Branko Mayr: NAČRTOVANJE FORENZIČNE PREISKAVE, KOT PODLAGA KAKOVOSTNE IZVEDBE FORENZIČNE PREISKAVE RAČUNOVODSKIH POROČIL 
Izvleček: Računovodski izkazi se oblikujejo na podlagi poslovnih knjig, v katere se evidentirajo poslovni dogodki. Podlaga evidentiranja poslovnih dogodkov so poslovne listine. Če so listine pomanjkljive, so tudi izkazi pomanjkljivi. Večina oblik lažnega poročanja je povezana s prilagojenimi listinami. Pri sumu lažnega poročanja je pomembno načrtovanje preiskave. Kakovosten načrt omogoča ugotovitev ciljev preiskave.
 
mag. Jana Dvrošak: OBVLADOVANJE PREVAR  
Izvleček: Nadzor na delovnem mestu je nujen, saj s tem odkrivamo napake, kraje in opazujemo delavce. Vendar ob nadzoru zaposleni čutijo, da nimajo dovolj zasebnosti. Z razvojem informacijske tehnologije so delodajalci dobili nove možnosti za nadzor nad zaposlenimi na delovnem mestu. Slovenska zakonodaja določa pogoje uporabe moderne tehnologije in meje dopustne uporabe. Zlorabe se pojavljajo predvsem zaradi nedovoljene uporabe tehnologije na področjih videonadzora, mobilne telefonije, nadzora interneta in elektronske pošte ter uporabe biometrije. Rezultati raziskave kažejo, da 63 % slovenskih podjetij ne uporablja informacijske tehnologije za nadzor na delovnem mestu in da 90 % direktorjev/poslovodij upošteva moralno-etična načela pri izvajanju nadzora.
 
mag. Mateja Gorenc: ELEKTRONSKI NADZOR ZAPOSLENIH IN PRAVICA DO ZASEBNOSTI NA DELOVNEM MESTU
Izvleček: Nadzor na delovnem mestu je nujen, saj s tem odkrivamo napake, kraje in opazujemo delavce. Vendar ob nadzoru zaposleni čutijo, da nimajo dovolj zasebnosti. Z razvojem informacijske tehnologije so delodajalci dobili nove možnosti za nadzor nad zaposlenimi na delovnem mestu. Slovenska zakonodaja določa pogoje uporabe moderne tehnologije in meje dopustne uporabe. Zlorabe se pojavljajo predvsem zaradi nedovoljene uporabe tehnologije na področjih videonadzora, mobilne telefonije, nadzora interneta in elektronske pošte ter uporabe biometrije. Rezultati raziskave kažejo, da 63 % slovenskih podjetij ne uporablja informacijske tehnologije za nadzor na delovnem mestu in da 90 % direktorjev/poslovodij upošteva moralno-etična načela pri izvajanju nadzora.
 
mag. Andrej Kocič: KRITIČNA PRESOJA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE ZAVAROVALNICE A Z VIDIKA TVEGANJA PREVAR
Izvleček:Prispevek analizira povezavo med organizacijsko strukturo zavarovalnice in tveganjem prevar. Osredotoča se na zavarovalne prevare, prevare na splošno, organizacijske opozorilne znake prevarantskega poročanja in delovanje ključnih poslovodnih funkcij z vidika Solventnosti II.
 
dr. Živko Bergant: KAJ JE EBIT?
Dobiček pred obrestmi in davki (EBIT - earnings before interest and taxes) je sicer računovodska kategorija, vendar njen izračun z računovodskimi standardi ni predpisan, kar v praksi omogoča različne pristope, kljub razmeroma preprosti osnovni (teoretični) opredelitvi. To zmanjšuje izrazno moč EBIT kot informacije.
Kljub temu, da težko najdemo finančno analizo, ki ne bi vključevala kazalca EBIT (Mörec, 2013, 29), slovenska strokovna javnost ni enotna, kaj ta kazalec sploh pove (Mörec, istotam).
Zato bomo izračun EBIT in njegovo pojasnjevanje obravnavali v tem prispevku.
 
mag. Bine Kordež: KAM JE IZGINILO DESET MILIJARD
Knjiga Kam je izginilo deset milijard predstavlja širši pogled na dogajanja v samostojni Sloveniji, predvsem na ekonomskem področju. Seveda ni neposredno povezana s temami in z naslovom konference, vseeno pa ima kar nekaj skupnih stičnih točk. Ugotovitve in zaključki v knjigi temeljijo predvsem na analizi številk, tako javnofinančnih podatkov ter bilančnih podatkov gospodarskih subjektov, pri čemer lahko opazimo zanimiv razvoj razumevanja teh podatkov. Zato bi na začetku najprej poudaril nekaj segmentov iz vsebine, ki vsekakor nakazujejo previdnost pri oblikovanju ocen in ocenjevanju preteklih dogajanj in tudi aktualnih razmer. Nato pa bom izpostavil še nekaj najbolj zanimivih poudarkov iz knjige, predvsem tistih, ki odstopajo od splošno sprejetih resnic.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco