Učni načrt - CPR

Predavanja potekajo enkrat tedensko popoldan od 15.30 ure do 19.45 ure.

1. PODJETJE IN POSLOVANJE
predavatelj: dr. Branko Mayr
Izpit po dogovoru s predavateljem in udeleženci.

Vsebina predmeta
Podjetje in poslovanje s poudarkom na:
 • poslovnih procesih,
 • organiziranju poslovanja,
 • centrih odgovornosti in poročanja,
 • obvladovanju tveganj,
 • notranji reviziji in
 • vzpostavitvi in delovanju sistema notranjih kontrol


2 NAČRTOVANJE
predavatelj: dr. Branko Mayr
izpit: Izdelava poslovnega načrta

Vsebina predmeta
Načrtovanje s poudarkom na:
 • tehnikah načrtovanja,
 • metodah budžetiranja,
 • letnem načrtovanju dobička.
 • Izdela se poslovni načrt za priložnost X.

3. ANALIZA POSLOVANJA + OSNOVE ANALIZE POSLOVANJA + ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV
predavatelj: dr. Živko Bergant
Izpit po dogovoru s predavateljem in udeleženci

Vsebina predmeta
Analiza poslovanja s poudarkom na:
 • tehnikah in vsebini analiziranja poslovnih poročil,
 • analizi finančnega položaja,
 • analizi poslovne uspešnosti,
 • analizi dobičkonosnosti.

4. RAČUNOVODSTVO
predavatelj: mag. Darinka Kamenšek
Izpit po dogovoru s predavateljem in udeleženci.

Vsebina predmeta:

Računovodstvo s poudarkom na:
 • pravilih stroškovnega računovodstva (obravnava temeljnih pravil stroškovnega računovodstva),
 • razporejanju stroškov na stroškovna mesta in stroškovne nosilce,
 • prikazu povezave med poslovanjem in stroški.

5. NAČRTOVANJE POSLOVANJA IN OBLIKOVANJE POSLOVNIH ODLOČITEV

Vsebina predmeta
Računovodstvo s poudarkom na:
 • pravilih stroškovnega računovodstva (obravnava temeljnih pravil stroškovnega računovodstva),
 • razporejanju stroškov na stroškovna mesta in stroškovne nosilce,
 • prikazu povezave med poslovanjem in stroški.
Načrtovanje s poudarkom na:
 • tehnikah načrtovanja,
 • metodah budžetiranja,
 • letnem načrtovanju dobička.
 • Izdela se poslovni načrt za priložnost X.

6 POSLOVNE FINANCE CPR
predavatelj: mag. Dejan Petkovič
Izpit po dogovoru s predavateljem in udeleženci

Vsebina predmeta
Poslovne finance s poudarkom na
 • tveganjih, ki so povezana s sposobnostjo povrnitve finančnih vložkov;
 • finančnih instrumentih in finančnih trgih;
 • stroških kapitala;
 • pravilih financiranja dolgoročnih in kratkoročnih sredstev,
 • davčnem optimiranju.

7. PROCES OBLIKOVANJA ODLOČITEV
Predavatelji: dr. Branko Mayr, Tomaž Glažar, mag. Dejan Petkovič
Izpit po dogovoru s predavateljem in udeleženci

Vsebina predmeta
Proces oblikovanja odločitev s poudarkom na:
 • oblikovanju poslovnih določitev po posameznih poslovnih vsebinah in poslovnih funkcijah. 
 • (pri oblikovanju poslovnih odločitev si bomo pomagali predvsem predvsem s CVP analizo (stroški, obseg delovanja, dobiček); z analizo poslovnega in finančnega vzvoda; z metodami kalkuliranja cen; z analizo finančnega položaja; z uporabo metod diskontiranja; z analizo občutljivosti naložbenih projektov; z analizo kapitalske ustreznosti; z metodami oblikovanja bilančno-davčne politike)

8. GOSPODARSKO PRAVO IN POSLOVNA ETIKA
Predavatelj: dr. Bojan Tičar

Vsebina predmeta
Gospodarsko pravo in poklicna etika s poudarkom na:
 • osnovah gospodarskega prava
 • etiki v poslovodnem računovodstvu in poslovnih financah

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco