Upravljanje učinkovitosti poslovanja: vrzel med poslovno strategijo in njeno izvedbo

Digitalizacija, Big Data, Disruptivnost ... so med besedami, ki po svetu in v Sloveniji polnijo stolpce poslovnih člankov,  dvorane poslovnih in panožnih združenj ter urnike poslovnih svetovalcev ter zaposlujejo nadzorne svete in uprave oziroma upravne odbore.  Mnogi vedo, kako se tempo tehnoloških in drugih poslovnih sprememb stopnjuje in kako s tem narašča zahtevnost snovanja poslovnih strategij, s tem pa tudi zahtevnost njihovega izvajanja v praksi.  Iz poslovne prakse vemo, da je vrzel med poslovnimi strategijami in njihovo izvedbo pogosto velika - in za številne vodstvene ekipe je tudi težko premostljiva. 

Študije, kakršne primer je bil objavljen v Harvard Business Review lani decembra, utemeljujejo, kako velik je za večino podjetij in njihovih vodilnih razkorak med snovanjem strategij in njihovo izvedbo. Na osnovi obširne izvedene raziskave mnenj preko 7.000 udeležencev ta študija utemeljuje, da je le 8% voditeljev dejansko sposobnih tako strateškega razmišljanja kot izvajanja strategij v poslovni praksi.

Naj zato v tem sestavku utemeljim, da je verjetnost za uspešno izvedbo še tako domišljene poslovne strategije majhna, če strategije pred izvedbo ne razdelamo dodatno in zanjo torej ne določimo konkretnih ciljev, metrik in izvedbenih projektov.

To bi bilo tako, kot bi trener v kakšnem od moštvenih športov namesto, da bi igralce ustrezno razporedil po igralnih mestih, jih (po uspešnih fizičnih in tehničnih pripravah) taktično in motivacijsko pripravil na tekmo, od njih ob igrišču med tekmo zgolj glasno zahteval, naj nasprotnike premagajo ali celo kakšen rezultat naj dosežejo.

AVTOR: mag. Matija Vojsk, MBA je bil, preden je postal samostojen poslovni svetovalec in predavatelj, med drugim član uprave Telekom Slovenije in Dela ter vodja področja svetovanja pri PwC, ima pa tudi izkušnje iz delovanja v številnih nadzornih svetih in njihovih komisijah.

 

Vabljeni na delavnico:

Upravljanje uspešnosti poslovanja

začnemo 16. novembra
Upravljanje uspešnosti poslovanja; sklop 4 praktičnih delavnic.
Kako poslovno strategijo uresničiti v poslovni praksi? Na delavnicah boste spoznali poslovne prijeme in orodja, z uporabo katerih poslovno strategijo razdelamo na način, da bo verjetnost uspešnega izvajanja strateških usmeritev v poslovanju čim višja.

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco