Upravljanje učinkovitosti poslovanja

Upravljanje učinkovitosti poslovanja (EPM – Enterprise Performance Management) lahko povzamemo kot ustvarjanje okolja, v katerem uspešnost podjetja postane vsakdanje delo vsakogar. To vključuje jasno razumevanje vseh deležnikov o strateških usmeritvah in konkurenčnih prednostih, kot tudi sprejemanje odgovornosti za nenehno izpolnjevanje strateških usmeritev.


Po opravljenem izobraževanju boste uspešno:  
 • poznali koncept in koristi upravljanja učinkovitosti poslovanja; 
 • razumeli celostno naravo in medsebojno odvisnost med procesi, orodji in organiziranostjo EPM; 
 • konceptualno razumeli, kako je potrebno izdelati celovit poslovni primer in načrt izvajanja; 
 • prepoznali in razumeli vpliv kulturnih in vedenjskih izzivov; 
 • vedeli, katere metode je potrebno uporabiti za oblikovanje okvira EPM; 
 • konceptualno razumeli, kako je rešitve EPM primerno uvesti.

Vsebina programa

 • motivi za uporabo EPM,
 • od strategije do izvedbenih načrtov, 
 • strateško obvladovanje uspešnosti, 
 • dejavniki za ustvarjanje vrednosti in zemljevidi strategije, 
 • določanje ciljev,
 • merljivi in nemerljivi dejavniki; KPI, KRI in usklajeni pregledi rezultatov,
 • proaktivni kontroling,
 • povezovanje osebne uspešnosti s poslovno uspešnostjo. 
Izobraževanje bomo popestrili s poslovnimi primeri in izvedli praktične vaje.

O predavatelju

Mag. Matija Vojsk,MBA, ima dolgoletne izkušnje z vodenjem podjetij. Med drugim je bil član uprave Telekoma Slovenije in Dela ter svetovalec uprave Poslovnega sistema Mercator. Kot direktor na področju svetovanja v svetovalno-revizijski mreži PricewaterhouseCoopers je sodeloval z vodstvi podjetij in finančnih ustanov. S področja korporativnega upravljanja ima poleg upravljalskih tudi nadzorstvene izkušnje kot predsednik in član nadzornih svetov ter predsednik revizijske komisije v gospodarskih družbah podjetij, pa tudi npr. kot član in predsednik sveta javnega zavoda in predsednik organizacijskega komiteja svetovnega športnega prvenstva ter član organizacijskih komitejev športnih tekmovanj na svetovni ravni.

Iz tematike EPM je g. Vojsk zaključil posebno usposabljanje za poslovne svetovalce. Več let že predava članom nadzornih svetov in strokovnjakom podjetij in drugih ustanov, pri čemer v vsebino vključuje novosti iz svetovne prakse.

Podatki o izvedbi

Datum izvedbe: 11. februar  
Trajanje seminarja: 9:00 - 13:30
Lokacija izvedbe: Stegne 21c, Ljubljana, 2. nadstropje (lokacija)

Kotizacija: Redna cena 100€ + DDV

Popusti:
 • za člane Inštituta za poslovodno računovodstvo 30% popusta
 • za študente Visoke šole za računovodstvo 30% popusta
 • Člani Zbornice računovodskih servisov 10% popusta
 • Imetniki kartice Mozaik Podjetnih (OZS) 10% popusta
 • za člane zavod Z.I.D. 20% popusta
 • naročnik storitev podjetja Pronet Kranj 20% popusta
Popusti se ne seštevajo

Odpoved: 3 dni pred izvedbo, drugače zaračunamo kotizacijo v celoti. Strošek seminarja se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA KOPER d.d.) pred seminarjem. Račun prejmete po izvedenem seminarju.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco