Upravljanje uspešnosti poslovanja

Delavnice s praktičnimi primeri


VSEBINA DELAVNIC:

Kako poslovno strategijo uresničiti v poslovni praksi?
  Na delavnicah boste spoznali poslovne prijeme in orodja, z uporabo katerih poslovno strategijo razdelamo na način, da bo verjetnost uspešnega izvajanja strateških usmeritev v poslovanju čim višja. 

Predstavili vam bomo celovit praktični postopek uporabe poslovnih strategij vključno z opredelitvijo poslovnih ciljev in vzvodov ustvarjanja vrednosti, kazalnikov uspeha in kazalnikov tveganj do operacionalizacije ukrepov, ter se posvetili tudi uporabi v ravnanju s človeškimi viri od kariernih razgovorov do izpolnjevanja osebnih in skupinskih ciljev in nagrajevanja.

Po opravljenem ciklusu delavnic boste:

 • obvladali ključne pojme ter koncept in koristi upravljanja učinkovitosti poslovanja;
 • poznali sodobne in učinkovite pristope k oblikovanju strategij;
 • poznali način pretvorbe poslovne strategije v poslovno upravljanje z izvajanjem, merjenjem in ukrepanjem;
 • razumeli, kako je potrebno izdelati načrt upravljanja uspešnosti vključno s kazalniki uspeha in kazalniki tveganj;
 • poznali pristop proaktivnega kontrolinškega poročanja.
 • prepoznali in razumeli vpliv vedenjskih in kulturnih izzivov pri vodenju vključno z nagrajevanjem

Vse delavnice so zasnovane tako, da poleg razlage pojmov in vsebinskega povzetka omogočajo uporabo znanja v praksi in so zato naravnane praktično. Situacije vam ponazorili s poslovnimi primeri in opravili bomo nekaj vaj za utrditev znanja. Pogovorili se bomo tudi o vaših izkušnjah glede obravnavanih vprašanj in o priporočilih za ravnanje.

Za celovito obvladovanje snovi v praksi vam priporočamo udeležbo na vseh delavnicah, če pa boste po Delavnici 1 želeli tako, se boste lahko prijavili na posamezne izmed nadaljnjih delavnic. V primeru takega zanimanja bomo možnost sodelovanja na posameznih delavnicah skušali zagotoviti tudi za vaše sodelavce, ki jih ločeno zanima snov posamezne delavnice (npr sodelavci/sodelavke s kadrovskega področja na Delavnici 4).

VSEBINA PRVE DELAVNICE

datum izvedbe: 16. november 

1. UVODNA PREDSTAVITEV POVZETKA VSEBINE CELOTNEGA SKLOPA DELAVNIC
 • motivi za uporabo upravljanja učinkovitosti poslovanja 
 • poslovne strategije in upravljanje učinkovitosti
 • od poslovne strategije do poslovnega načrta
 • uravnoteženi sistem kazalnikov
 • kazalniki uspešnosti in kazalniki tveganj 
 • proaktivna analiza poslovanja
 • uporaba v ravnanju s človeškimi viri od kariernih razgovorov do izpolnjevanja osebnih in skupinskih ciljev in nagrajevanja
V nadaljevanju se bomo posvetili vsebini Sklopa 1, z nadaljnjimi sklopi pa nadaljevali na naslednjih delavnicah.

Kot vse nadaljnje bo delavnica praktično naravnana. Situacije vam ponazorili s poslovnimi primeri.

1..1. Motivi za uporabo upravljanja učinkovitosti poslovanja 
 1. Izzivi sodobnega poslovnega sveta, zaznamovanega s spremembami in z evolucij
 2. primeri

1.2. Poslovne strategije in upravljanje učinkovitosti

Pojasnili bomo pojme, ki so bistveni za razumevanje in praktično rabo poslovnih strategij:
 • kje in kako delovati za trajno povečevanje vrednosti
 • ključna vprašanja za opredelitev bistva poslovne strategije
 • kaj sodi med strateške opredelitve
 • vpliv razlik v dejavnosti in poslovnem okolju na načrtovanje
 • primeri

VSEBINA DRUGE DELAVNICE

Uvodoma bomo za osvežitev naredili kratek povzetek Delavnice 1, nakar se bomo posvetili tematiki te delavnice.
datum izvedbe: 23. november

2.1.. Od poslovne strategije do poslovnega načrta

Ogledali si bomo pristop prevajanju poslovnih strategij v operativne ukrepe in na podlagi praktičnih primerov spoznali:
 • pogoste razloge za neuspeh strateških projektov
 • ključne elemente za operativnoizvedbo poslovne strategije 
 • podlage za določanje poslovnih ciljev
 • lastnosti poslovnih ciljev
 • dejavnike za ustvarjanje vrednosti
 • zemljevide strategije oziroma strateške načrte
 • primere uporabe navedenega
Izvedli bomo tudi vaje za utrjevanje znanja.

VSEBINA TRETJE DELAVNICE

Uvodoma bomo za osvežitev naredili kratek povzetek Delavnice 2, nakar se bomo posvetili tematiki te delavnice.
datum izvedbe: 30. november

3.1. Uravnoteženi sistem kazalnikov

Spoznali boste vlogo in razsežnosti uravnoteženega sistema kazalnikov in način njegove uporabe za celovito merjenje in presojanje uspešnosti poslovanja:
 • kupci
 • finance
 • notranji procesi
 • učenje in rast
 • načela usklajenega sistema KPI
 • primeri uporabe navedenega

3.2. Kazalniki uspešnosti poslovanja 

Obdelali bomo, kako dejavnike za ustvarjanje vrednosti prevedemo v na njih temelječe načrte in v kazalnike uspešnosti poslovanja (key performance indicators, KPI,) na različnih stopnjah v organizaciji ter s pomočjo primerov utrdili sposobnost praktične uporabe:
 • usmeritvena načela za izbiro kazalnikov
 • značilne hibe pri določanju nabora kazalnikov
 • pomen uravnoteženosti sistema kazalnikov za celovito analizo poslovanja in uresničevanja strategije

VSEBINA ČETRTE DELAVNICE

Uvodoma bomo za osvežitev naredili kratek povzetek Delavnice 3, nakar se bomo posvetili tematiki te delavnice.
datum izvedbe: 7. december


4.1. Poaktivna poročila o ureseničevanu
Spoznali boste, kaj naj vključujejo kakovostna poročila o uresničevanju načrtovanih poslovnih aktivnosti in si ogledali tako primer pogosto nepopolnega kot tudi vzorec kakovostnega kontrolinškega poročila s ključnimi vsebinami in pomembnimi načini prikazovanja. Opravili bomo lahko tudi nekaj vaj za utrjevanje pridobljenega znanja. Pogovorili se bomo o vaših izkušnjah glede obravnavanih vprašanj in o priporočilih za ravnanje.

4.2 Uporaba upravljanja uspešnosti v ravnanju s človeškimi viri
Ogledali si bomo, kako načela in orodja upravljanja uspešnosti poslovanja uporabimo v ravnanju s človeškimi viri, ključnem za trajno uspešno poslovno (so)delovanje:
- karierni razgovori
- osebni in skupinski cilji
- nagrajevanje

Komu so delavnice namenjene

Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu na različnih področjih srečujete z izvajanjem poslovnim strategij. Tematika je zaradi tega ključna za vsa področja poslovanja in s tem koristna tako za člane nadzornih svetov, vodilne v podjetjih in ustanovah, vabimo pa tudi vodje projektov, upravljalce premoženja, zaposlene v kontrolingu, marketingu in v ravnanju s kadri. Svetujemo udeležbo skupaj z upravljalci kadrovskih virov, saj se bomo lahko posvetili tudi povezanosti uspešnosti izvajanja strategije, opredeljevanju razvojnih ciljev organizacijskih enot in posameznikov in nagrajevanju.

Posebej priporočamo:
Delavnica 1: za člane nadzornih svetov
Delavnica 2 in 4: zaposleni v kontrolingu in v ravnanju s kadri.

Informacije o izvedbi

Trajanje: Delavnice se bodo začele ob 13h in trajale po 3 šolske ure s 15-minutnim odmorom, torej do 15:30. 
 • prva delavnica: 16.11. 2016
 • druga delavnica: 23.11.2016
 • tretja delavnica: 30. 11. 2016
 • četrta delavnica: 7.12. 2016
Lokacija: Prostori VŠR/IPR, Stegne 21c, Ljubljana, II. nadstropje (kje smo)

KOTIZACIJA
1. Udeležba na posamezni delavnici je 60 € + DDV.
2. Udeležba na 4 delavnicah je 180€ + DDV.  

POPUSTI: 
 • Za člane IPR in študente VŠR velja 30% popust.
 • za imetnike kartice Mozaik podjetnih, naročnike podjetja PRONET velja 10% popust.
 • vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
 • Popusti se ne seštevajo.

PLAČILO 
Strošek seminarja se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA KOPER d.d.) pred posamezno delavnico oziroma pred celotnem sklopu. Račun prejmete po izvedeni delavnico oziroma po končanem praktikumu.
Predavatelj: mag. Matija Vojsk, MBA

Predavatelj: mag. Matija Vojsk, MBA

Predavatelj mag. Matija Vojsk, MBA, ima z vodenjem podjetij in upravljanjem projektov dolgoletne izkušnje. Med drugim je bil član uprave Telekoma Slovenije in Dela ter svetovalec uprave Poslovnega sistema Mercator. Kot direktor na področju svetovanja v vodilni svetovni svetovalno-revizijski mreži je sodeloval z vodstvi podjetij in finančnih ustanov.  S področja korporativnega upravljanja ima poleg upravljalskih tudi nadzorstvene izkušnje kot predsednik in član nadzornih svetov več podjetij.  Več let že predava članom nadzornih svetov in strokovnjakom podjetij in drugih ustanov, pri čemer v vsebino vključuje novosti iz svetovne prakse.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco