Vizija in poslanstvo

PREDSTAVITEV

Postati osrednja strokovna specializirana institucija v Republiki Sloveniji za področje poslovodnega računovodstva.

Zgodovinsko primarna naloga računovodstva je poročanje POSLOVODSTVU, vendar pa se je skozi čas pomen računovodstva spremenil in je postal danes (pre)večkrat le orodje za poročanje zunanjim deležnikom, največkrat za potrebe zakonodaje.

Poslovodstvo nujno potrebuje kakovostne računovodske informacije za oblikovanje pravih strateških odločitev. 

V Sloveniji smo prvi, ki smo si za poslanstvo izbrali oblikovanje tistega dela računovodskega informacijskega sistema, ki zagotavlja in oblikuje informacije za poslovodno odločanje v družbi, s ciljem notranjega poročanja.

Poslanstvo

  • na osnovi teoretičnih dosežkov razvijati uporabne računovodske rešitve za različne oblike združb
  • uveljavljanje računovodske stroke in računovodskega poklica v ožjem in širšem poslovnem okolju,
  • prispevanje k ustreznim zakonskim rešitvam na področju računovodskega informacijskega sistema ter k izboljšanju in razvoju računovodskih standardov
  • zagotovitev študentom ustreznega učnega gradiva ter možnosti njihovega poglobljenega strokovnega razvoja
  • zagotovitev predavateljem in perspektivnim kadrom možnosti razvoja in osebnega uveljavljanja.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco