Zapisi

Davčna olajšava za investiranje v obračunu DDPO

Davčno olajšavo za investiranje ureja 55. a člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
(ZDDPO-2):


(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove .....

Details

Bistveno in pomembno

Razumljiva informacija je tista, ki jo uporabnik ob dovolj dobrem poznavanju gospodarskega in poslovnega procesa razume brez težav. Ustrezna informacija je tista koristna informacija, ki pomaga poslovodstvu sprejeti, potrjevati ali popraviti njihove odločitve.

Details

Organiziranje računovodstva v neurejenih razmerah

Neredko so računovodski delavci soočeni s popolnoma neurejenimi razmerami v združbi in še zlasti v računovodstvu. To običajno niso več mikro združbe, temveč majhne in tudi srednje velike. Tedaj poslovodstvo in lastniki združbe od vodje računovodstva, ki prevzame to mesto, pričakujejo ustrezno ukrepanje.

Details

Odgovornost v računovodstu

Avtor: dr. Živko Bergant
Za računovodenje v združbi je načeloma odgovoren vodja računovodstva, vendar je obseg te odgovornosti (kot smo lahko videli že iz dosedanjih izvajanj) v pomembni povezavi z makro, mezo in mikro organiziranostjo računovodstva.

Details

Osnovna pravila glede opredelitve vrste izplačanega dohodka

Avtor: mag. Dejan Petkovič
Spremembe zakonodaje na področju obračunavanja prispevkov s 1.1.2014 oziroma s 1.2.2014 (ZPIZ-2 in ZZVZZ-M) sta prinesle pomembne spremembe pri obračunavanju in izplačevanju dohodkov fizičnim osebam.

Details

Analitsko poročilo

Avtor: dr. Živko Bergant
Proces sestavljanja analitskega poročila je neodvisen od procesa analiziranja, čeprav je njegov sestavni (končni) del. Pri sestavljanju analitskega poročila je pomembno zlasti naslednje:

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco